ساختار پژوهش در آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر گفت: ساختار کلی پژوهشی در سطح آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی احسانیان معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر   گفت: اگر ساختار کلی پژوهشی در سطح آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد، یکی از مزایای مهم کشور ما حضور پژوهشگران فعال و پیگیر و توانمند است.

وی ادامه داد: پژوهشگرانی که علاوه بر روحیه پژوهشی، سطح علمی و تئوریک بسیار قابل قبولی دارند، در مقایسه با نیروی انسانی سایر کشورها یک پارامتر برجسته محسوب می شوند.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر افزود: با وجود نیروی انسانی ارزشمند در حوزه پژوهش، یکی از مشکلات اساسی و  قابل ذکر این بخش را می توان نبود یک برنامه مشخص راهبردی برای نظم دهی به فعالیت های پژوهشی دانست.

احسانیان بیان کرد: برنامه ای که بتواند از حرکت های غیرهمگرا در عرصه پژوهش بکاهد، با تجمیع توانمندی ها کمبودهای اساسی این بخش را پوشش می‌دهد.

وی اضافه کرد: البته اگرچه اسناد بالا دستی در این حوزه تدوین شده است، اما فاصله اسناد بالا دستی تا بدنه اجرایی حلقه مفقوده ای بوده که هنوز برای آن فکری نشده است. لذا با وجود تدوین راهبردهایی نظیر برنامه جامع علمی کشور و سندهای توسعه، هنوز ترجمه این اسناد در قالب مفاهیم کاربردی برای مجریان حوزه پژوهش روشن نیست.

از طرف دیگر از آنجا که حرکت در مرز دانش بین المللی بخش مهمی از تحقیق و پژوهش است، در این مسیر نیز انتخاب حوزه هایی که بتواند پرکاربرد باشد و با توانمندی های موجود تطابق داشته باشند، مشخص نیست.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر افزود: ساختار کلی پژوهش در کشور یک نظم غایی و هدف دار را نشان نمی دهد. از طرفی جای خالی کرسی‌های آینده پژوهشی کماکان احساس می‌شود.

وی عنوان کرد:در صورت عملیاتی و اجرایی شدن این طرح زنجیره هایی از خطوط پژوهشی هدفمندمی شوند که در مجموع نقشه ای کامل از فعالیت های پژوهشی در کشور را نشان می دهد.

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر ادامه داد:آینده موضوعات پژوهشی به معنی دستیابی به حلقه های پرکاربردی است که بر اساس آمیختگی ایده های محققین، تجربیات دست یافته در دیگران  و توانمندی های نیروی پژوهشگر می تواند پتانسیل های جاری در پژوهش را از فعالیت های پراکنده  نجات  و روحیه همکاری و مشارکت را در فعالیت هایی از این دست افزایش دهد.

احسانیان یادآورشد: در کنار مسیرهای تخصصی پژوهشی به طور موازی ایجاد کرسی های آینده پژوهشی نیز از اهمیت  بالایی برخوردار است.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: