دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد؛

شرایط بررسی احکام روسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شرایط بررسی احکام روسای دانشگاه ها در این شورا را اعلام کرد.

به گزارش عیارآنلاین، مخبر دزفولی  گفت: در صورتی که تغییری در ریاست روسای دانشگاه ها رخ دهد شورای عالی انقلاب فرهنگی پرونده روسای جدید را بررسی می کند.

وی افزود: اما اگر تمدید حکم روسای دانشگاه ها مطرح باشد این موضوع مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و در وزارت علوم پیگیری می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: همچنین اگر دوره ریاست برخی روسای دانشگاه ها به اتمام رسیده باشد و هدف معرفی فرد جدیدی باشد بنابراین باید این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری شود.

منبع:مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: