عمل به احکام سند ۲۰۳۰ منطبق با سند تحول بنیادین

نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش: اقدامات انجام شده در سند تحول بنیادین انجام می‌شود و در مواجه با سندی ۲۰۳۰ نیز بخش‌های که هم خوانی با برنامه عمل کشور را داشته باشد در دستور کار قرار گیرد. ضمانت اجرای آن متناسب با برنامه‌های عملیاتی هر کشور تعیین می‌شود که در این خصوص برخی از مفاد این سند با احکام ما فاصله داشته است. اصل سند تحول بنیادین بوده و بخش‌های قابل انطباق آن با سند ۲۰۳۰ اساس فعالیت‌ها در آموزش و پرورش قرار می‌گیرد

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش؛ در خصوص جایگاه سند ۲۰۳۰ در آموزش و پرورش عنوان کرد: سندی در دستور کار قرار می‌گیرد که در چار چوب ضوابط کشور باشد.

وی ادامه داد: در ایران این سند و برنامه عمل سندی تحول بنیادی بوده که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقام معظم رهبری رسیده است.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: اقدامات انجام شده در سند تحول بنیادین انجام می‌شود و در مواجه با سندی ۲۰۳۰ نیز بخش‌های که هم خوانی با برنامه عمل کشور را داشته باشد در دستور کار قرار گیرد.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه همه کشورهای جهانی این سند را امضا کردند، گفت: اما  ضمانت اجرای آن متناسب با برنامه‌های عملیاتی هر کشور تعیین می‌شود که در این خصوص برخی از مفاد این سند با احکام ما فاصله داشته اما برخی دیگر همچون عدالت اجتماعی،  آموزش زنان و آموزش پایدار از مواردی بوده که در کشور نیز آنها را مورد توجه قرار دادیم.
وی یادآور شد: اصل سند تحول بنیادین بوده و بخش‌های قابل انطباق آن با سند ۲۰۳۰ اساس فعالیت‌ها در آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و با توجه به کارنامه درخشان در برخی مسائل همچون آموزش دختران و نهضت بالای حضور آنها در دانشگاه‌ها نه تنها حضوری منفعلانه در عرصه‌های بین المللی نداریم بلکه می‌توان چنین فعالیت‌های را به طور فعالانه در جهان نشان دهیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: