معاون آموزش متوسطه:

دانش آموزان باید به سواد رسانه‌ای مجهز باشد

زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش:در کتاب سواد رسانه ای مطالبی مطرح شده تا دانش آموز علاوه بر زندگی در دنیای حقیقی، وقت بیشتری را در دنیای مجازی بگذراند، لذا دانش آموز باید به سواد رسانه ای مجهز باشد.

به گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان اظهار کرد: کتب درسی جدید به نوعی به مطالبه برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین پاسخ می دهد تا دانش آموز را برای زندگی در جامعه آماده کند.
وی ادامه داد: کار سواد رسانه از دوره ابتدایی با درس تفکر و پژوهش آغاز شده و اکنون این درس به طور خاص در پایه دهم خود را نشان داده است و همچنین در درس محیط زیست که یکی از چالش های جامعه است، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
زرافشان بیان کرد: در بحث سلامت که جنبه پیشگیرانه دارد، برای افزایش آگاهی های بهداشتی دانش آموزان با صرف هزینه کمتر درمان، توجه خاصی صورت گرفته و کتب جدید التالیف با این موضوعات بسیار ضروری است.
وی تصریح کرد: اخیرا همایش ملی سواد رسانه ای برگزار شد که در آن کتاب سواد رسانه ای مورد توجه جدی دست اندرکاران سواد رسانه ای کشور قرار گرفت و قسمتی از برنامه این همایش نیز به بحث کتاب درسی سواد رسانه ای اختصاص یافت.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: