مدیر دفتر پیش دبستانی:

جداسازی نوآموزان با استعداد در دوره پیش‌دبستانی میسر نیست

فضلی، مدیرکل آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش و پرورش: مقطع پیش دبستانی دوره ای است که ابعاد وجودی نو آموز را تقویت می کند بنابراین جداسازی نوآموزان مورد توجه نیست. از طرفی حضور در کلاس های پیش دبستانی برای کودکان با استعداد برتر برای کمک به رشد ابعاد شناختی ضرورت دارد. دراین مقطع جداسازی نوآموزان با استعداد های برتر یا کودکان با نیاز ویژه ضروری نیست.

به گزارش عیارآنلاین، رخساره فضلی مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی،پیرامون جداسازی نوآموزان با استعداد های برتر یا نیاز ویژه عنوان کرد: مقطع پیش دبستانی دوره ای است که ابعاد وجودی نو آموز را تقویت می کند بنابراین جداسازی نوآموزان مورد توجه نیست.

وی ادامه داد: در دوره پیش دبستانی مهارت های ادراکی و کارکردهایی اجرایی نوآموز تقویت شده  و حتی پژوهش ها حاکی از تاثیر مثبت مداخلات و جداسازی نکردن در بهبود شرایط و ضریب هوشی دیرآموزان بوده است.
فضلی بیان کرد: از طرفی حضور در کلاس های پیش دبستانی برای کودکان با استعداد برتر برای کمک به رشد ابعاد شناختی ضرورت دارد.
مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی اظهار داشت: نظام تربیتی و خانواده باید محیطی غنی بوده تا نوآموزان را به سمت استدلال، تحلیل، خلق کردن و عمل سوق دهد.
وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت مقوله ای فرهنگی است، یادآور شد: با توجه به اینکه نخبگان می توانند نقش مثبتی در آینده جامعه داشته باشند جداسازی آنها موجب کاهش رشد اجتماعی در نتیجه کاهش اثرگذاری مثبت در جامعه می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: