دیدار اعضای شورای مرکزی هماهنگی موسسان مدارس غیردولتی با دانش آشتیانی

گزارش// عصر روز سه شنبه اعضای شورای مرکزی هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیردولتی درساختمان شهید رجایی با دکتر دانش آشتیانی دیدار و گفتگو کردند. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی گزارشی از وضعیت این سازمان ارائه داد. دائمی شدن قانون مدارس و مراکز غیردولتی، تغییرکاربری املاک متروکه آموزش و پرورش، دفاع از حقوق مراکز و مدارس غیردولتی در برابر دیگر دستگاه ها، تلاش برای ارتقای سطح جایگاه مدارس و مراکز غیردولتی از جمله موضوعاتی بودکه در این جلسه مطرح و مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

به گزارش عیارآنلاین، عصر روز گذشته اعضای شورای مرکزی هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیردولتی درساختمان شهید رجایی با دکتر دانش آشتیانی دیدار و گفتگو کردند.

براساس این گزارش؛ ابتدا مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی گزارشی از وضعیت این سازمان ارائه داد، سپس اعضا ی شورا که اغلب به نمایندگی از استان ها در این جلسه حضور داشتند مشکلات، پیشنهادات و خواسته های خود را درحضور وزیر ارائه دادند.

این گزارش می افزاید: دائمی شدن قانون مدارس و مراکز غیردولتی، تغییرکاربری املاک متروکه آموزش و پرورش، دفاع از حقوق مراکز و مدارس غیردولتی در برابر دیگر دستگاه ها، تلاش برای ارتقای سطح جایگاه مدارس و مراکز غیردولتی از جمله موضوعاتی بودکه در این جلسه مطرح و مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: