حمایت وزیر آموزش و پرورش از تخصیص ۱۰ درصد اختیارات آموزش و پرورش به بخش خصوصی

دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش: موسسان مراکز و مدارس غیردولتی افراد فرهیخته ای هستندکه اموال خود را در بهترین جای ممکن هزینه می کنند. رویکرد من حمایت همه جانبه از مدارس و مراکز غیردولتی است زیرا آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند بارسنگین تعلیم و تربیت را به دوش بکشد. وجود برخی نگاه ها به مراکز و مدارس غیردولتی باعث شده تا در برخی جاها همکاری مناسبی صورت نگیرد. تبصره ای در بودجه ۹۶ گنجانده ایم که طبق آن آموزش و پرورش می تواند۱۰ درصد از خدمات آموزشی را به بخش خصوصی محول کند.

به گزارش عیارآنلاین، عصر روز گذشته فخرالدین دانش آشتیانی دردیدار اعضای شورای مرکزی هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیردولتی که درساختمان شهید رجایی برگزارشد، گفت: موسسان مراکز و مدارس غیردولتی افراد فرهیخته ای هستندکه اموال خود را در بهترین جا ی ممکن هزینه می کنند.

وی افزود: رویکرد من حمایت همه جانبه از مدارس و مراکز غیردولتی است زیرا آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند بارسنگین تعلیم و تربیت را به دوش بکشد بنابراین از کسانی که در فرآیند تعلیم و تربیت گام برمی دارند استقبال می کنم.

دانش آشتیانی تصریح کرد: علاقه به همکاری با آموزش و پرورش درکشور ما بیشتر از سایرکشورهاست و مردم فهیم ایران حاضرند رفاهیات خود را کاهش دهند و درعوض به تعلیم و تعلم بپردازند.

وزیرآموزش و پروش خاطر نشان کرد: کسی که در بخش مراکز و مدارس غیردولتی سرمایه گذاری می کند حتی اگر قصد سودآوری هم داشته باشد با ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به جامعه، کار بسیار ارزشمندوخداپسندانه را انجام داده است.

وی افزود: تنهاعشق به تعلیم و تربیت است که باعث شده برخی از افراد در این مراکز ومدارس  هزینه کنند وگرنه افراد می توانستند این سرمایه گذاری را درجاهایی انجام دهندکه سود بیشتری عاید شان شود.

عضوکابینه تدبیرو امید گفت: وجود برخی نگاه ها به مراکز و مدارس غیردولتی باعث شده تا در برخی جاها همکاری مناسبی صورت نگیردکه این امر نیازمند تغییر نگاه و توجیه افراد مخالف هست.

دانش آشتیانی تقویت مدارس ومراکز غیردولتی را از رویکردهای خود دانست و افزود: تبصره ای در بودجه ۹۶ گنجانده ایم که طبق آن آموزش و پرورش می تواند۱۰ درصد از خدمات آموزشی را به بخش خصوصی محول کند.

وزیرآموزش و پرورش خاطر نشان کرد: انتظار می رود در اجرای رویکردهای جدید آموزش و پرورش مدارس و مراکز غیردولتی پیشرو و الگو باشند و موضوع آموزش مهارت های زندگی دراین مدارس و مراکز پیگیری شود.

دانش آشتیانی طرح خرید خدمات آموزشی را از طرح های بسیار خوب و موفق دانست و افزود: مدارس و مراکز غیردولتی باید تلاش کنند در مناطق محروم و دور افتاده به صورت تجمیعی دانش آموزان را پوشش دهد.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی درخصوص مراکز علمی آزاد گفت: بحث هایی خواهیم داشت تا درآینده بتوانیم در چارچوب قانون از این مراکز در بخش های فنی و حرفه ای استفاده کنیم.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: