مدیرکل مدارس غیردولتی:

آموزش و پرورش مدارس غیردولتی را تقویت کند

مسعودی، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی: مدارس غیردولتی که با تخلف و کارشکنی مانع فعالیت و خدمات با کیفیت و مطلوب سایر مدارس و مراکز غیر دولتی در کشور می‌شوند باید متوقف شوند. دارسی که کوچک ولی کارآمد و اثر بخش هستند باید هم تقویت شوند و هم تعدادشان اضافه شود. آموزش و پرورش ضمن حفظ نقش حاکمیتی خود و نظارت دقیق و درست بر عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی باید در تقویت آنان حرکت کند.

به گزارش عیارآنلاین، حسن مسعودی مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی اعضای مؤسسان مدارس و مراکز غیر دولتی آموزشی کشور با بیان اینکه در سند تحول بنیادین، اسناد فرادستی و در دولت یازدهم به صراحت تقویت و توسعه مدارس غیردولتی عنوان شده است، اظهار داشت: امیدواریم با این باور و همراهی شما عزیزان بتوانیم اتفاقات خوبی در سازمان مدارس غیردولتی در جهت کمک به نظام تعلیم و تربیت رقم بزنیم.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش به مشکلات مراکز غیردولتی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته و تجربیات سال‌های قبل مشکلات این مدارس و مراکز صرفاً به خود موسس بر نمی گردد، بلکه تحت تأثیر مقتضیات محیطی، فرهنگی، قومی و قوانین است.

وی ضمن اشاره به حمایت از مدارسی که در جهت کیفیت آموزشی و پرورشی نظام تعلیم و تربیت گام بر می‌دارند، افزود: مدارسی که کوچک ولی کارآمد و اثر بخش هستند باید هم تقویت شوند و هم تعدادشان اضافه شود ولی مدارسی که با تخلف و کارشکنی مانع فعالیت و خدمات با کیفیت و مطلوب سایر مدارس و مراکز غیر دولتی در کشور می شوند باید متوقف شوند تا عملکرد مؤسسان دچار چالش و آسیب نشود.

 مسعودی ادامه داد: آموزش و پرورش ضمن حفظ نقش حاکمیتی خود و نظارت دقیق و درست بر عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی باید در تقویت آنان حرکت کند.

وی با ابراز خرسندی از تصویب لایحه تاسیس مدارس غیر دولتی در مجلس و شورای نگهبان اظهار کرد: امیدواریم تصویب قانون تأسیس مدارس غیردولتی پشتوانه محکمی برای شروع فعالیت‌های موثر باشد و با استفاده از ظرفیت‌های جدید، شاهد اقدامات مطلوب در این حوزه باشیم.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: