۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۶

چرخش دانشگاه آزاد در پذیرش سند آمایش آموزش عالی

پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد، در خصوص ادغام سندهای، آمایش آموزش عالی وزارت علوم و بهداشت، در حالی مطرح شد که، دانشگاه آزد قبل از این بر ارائه سند آمایش جداگانه تاکید داشت.

به گزارش عیارآنلاین، این هفته منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد مبنی بر فعالیت ذیل سندهای آمایش آموزش عالی دو وزارتخانه علوم و بهداشت سخن گفت. این مسئله در حالی است که دانشگاه آزاد قبل از این بر ارائه سند آمایش جداگانه تأکید جدی داشت. با این تفاسیر، دلیل چرخش ناگهانی دانشگاه آزاد در پذیرش سند آمایش دو وزاتخانه چیست؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: