۱۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۳

مصوبه مجلس برای افزایش سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه‌ها

وکلای ملت دولت را موظف کردند در سالهای اجرای برنامه ششم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا سهم وقف و خیریه از تامین مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

به گزارش عیارآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه ۱۴دی) پارلمان با الحاق یک بند به ماده ۸۲ لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه مجلس، دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تامین مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

همچنین در تبصره ۱ این بند الحاقی مقرر شد خیرینی که طرح‌های برای حمایت از توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه ساز خواهند شد.

به گزارش تسنیم در تبصره ۲ این بند الحاقی به ماده ۸۲ لایحه برنامه ششم مصوب شد در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: