کارشناس حوزه صنعت در گفت‎وگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

چالش منابع انسانی در رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط

فاطمی امین با بیان اینکه هر چند تامین مالی در رونق بنگاه‌ها مسئله مهمی محسوب می شود اما بحث منابع انسانی از منابع مالی هم مهم‌تر است، گفت: در حالی که یکی از بیشترین هزینه‌های بنگاه مربوط به نیروی انسانی است، بخش مهمی از مسائل بنگاه‌ها به خاطر عدم توانمندی کارکنان در اجرای وظایف محوله است.

به گزارش عیارآنلاین، شاید یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین مالی این بنگاه‌ها عنوان شود اما کارشناسان عقیده دارند نیروی انسانی وزن بیشتری در توسعه بنگاه‌های موجود دارند. در همین رابطه گفتگویی با مهندس فاطمی امین کارشناس حوزه صنعت انجام شده است.
فاطمی امین اعتقاد دارد که هر چند تامین مالی در رونق بنگاه‌ها مسئله مهمی محسوب می شود اما وزن آن کمتر از مسائل اصلی است.

وی عنوان کرده است که باید بررسی کنیم که چه عواملی منجر به خروجی عدم تامین مالی می شود. آیا مشکل در فروش است؟ در بازاریابی است؟ یا در توان مدیریت است ؟ به عبارت دیگر باید بررسی شود چه عواملی منجر به کمبود نقدینگی در بنگاه‌ها می‌شود؟

فاطمی امین کارشناس حوزه صنعت در ادامه بیان کرده که جهت بررسی موانع رونق بنگاه‌ها باید فعالیت‌ها، نیازها و منابع آن‌ها بررسی شده و رابطه‌ای علت و معلولی بین آن‌ها ترسیم شود، سپس شبکه‌ای از مسائل با تعیین تاثیر و تاثر بخش‌های مختلف آن بر هم تشکیل شود آن‌گاه به بررسی این موضوع بپردازیم که بایستی بر کدام یک از این مسائل تمرکز کنیم تا منجر به حل حداکثر مسائل شبکه گردد. یعنی مسئله کلیدی در حل مجموعه مسائل شبکه را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم بنگاه‌ها بحث منابع انسانی است، گفت: به نظر من بحث منابع انسانی از منابع مالی هم مهم‌تر است. بخشی از مسائل بنگاه‌ها به خاطر عدم توانمندی کارکنان در اجرای وظایف محوله است این در حالی است که یکی از بیشترین هزینه‌های بنگاه مربوط به نیروی انسانی است و این مسئله هم در بخش وجود نیروی مناسب و متخصص و هم در بخش جذب صحیح افراد در جایگاه مناسب‌شان وجود دارد.

کارشناس حوزه صنعت افزود: هرچند در آمارهای (HDI (Human Develop Index ایران دارای جایگاه مناسبی به لحاظ نیروی انسانی است اما این آمارها حقیقت ندارند چرا که این‌ آمارها به خاطر وجود افراد زیاد دارای مدرک بالا در کشور است در حالی که ایشان فاقد توانمندی و سطح سواد کافی متناسب با مدرک‌شان می‌باشند.

فاطمی امین خاطر نشان کرد: متاسفانه دانشگاه‌ها بر مبنای تعداد تخته، صندلی و اساتید، میزان ظرفیت پذیرش دانشجویان را مشخص می کنند. همچنین شاغل یا بیکار بودن فارغ التحصیلان اثری در حقوق اساتید و مسئولین دانشگاه‌ها ندارد و این امر کیفیت آموزش ارائه شده توسط دانشگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه برای حداکثر سازی بهره‌وری لازم است ویژگی های شاغل با مختصات شغلی که احراز می کند، مطابقت بیشتری داشته باشد، گفت: در حال حاضر اکثر کارفرمایان تصویر مبهمی از مشخصات مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز خود دارند. این امر به خصوص در بنگاه های کوچک و متوسط که امکان ایجاد واحد مستقل برای منابع انسانی و تولید اطلاعات در این خصوص ندارند، مسئله ساز است.

کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه راه اندازی سامانه مشاغل می تواند به بهبود چالش نیروی انسانی بنگاه‌ها کمک کند، گفت: سامانه مشاغل بستری برای تعامل همه ذینفعان اشتغال فراهم می‌کند. این سامانه، مبتنی بر ساختار طبقه‌بندی و شماره گذاری مشاغل استاندارد است. البته هر بنگاه می‌تواند ویژگی های خاص خود را در مشاغل استاندارد شده اعمال کند. سامانه‌های مشابه متعددی در کشورهای مختلف از مدت ها قبل راه اندازی شده اند. یکی از این سامانه‌ها که در کشور امریکا ایجاد شده است اونت نام دارد.

فاطمی امین افزود: مسئله دیگر بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین مالی است که در سه فصل از مهمترین مسائل این حوزه به این شرح است: ۱٫ ضمانت‌ها ۲٫ روش تسویه و زمان پرداخت ۳٫ روش تامین مالی

وی با بیان اینکه مسئله بعدی صنایع، مربوط به توانمندی بنگاه‌ها است، گفت: سامانه‌های مدیریتی باید ارتقاء پیدا کند و استفاده از مشاوران و نرم افزارهای مدیریتی گسترش یابد. به عبارت دیگر سازوکارها و نوع نهادهای موجود در بنگاه‌ها باید اصلاح شوند. شکل گیری نهادها و شرکت‌های مشاوره ای یکی از راه حل‌های مناسب جهت حل این مسئله است. دولت‌ها نیز باید برای شکل گیری چنین نهادهایی کمک کنند و عرضه این خدمت را ارزان کرده تا تقاضا برای آن افزایش پیدا کند.

کارشناس حوزه صنعت در پایان خاطر نشان کرد: نکته آخر هم که اهمیت آن از سه مسئله مطرح شده کمتر است، بحث بوروکراسی اداری و کیفیت عملکرد حاکمیت می باشد. البته مجموعه مسائل با یکدیگر در ارتباط هستند و بر هم تاثیر می گذارند و اصلاح این موانع باید به موازات هم پیش برده شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: