معاون رفاه وزارت رفاه:

وزارت بهداشت تکلیف ۹۵۰۰میلیارد تومان‌ بدهی اش را به بیمه سلامت روشن کند

میدری، معاون رفاه وزارت رفاه: در طول سه سال گذشته ۹ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع در اختیار وزارت بهداشت که باید به سازمان بیمه سلامت داده می‌شد ولی به این سازمان داده نشده است، این منابع عبارتند از بودجه پزشک خانواده که در طول سه سال معادل ۶ هزار میلیارد تومان بوده است و همچنین یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که طبق محاسبات انجام شده تا پایان سال ۹۵ معادل سه هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، به دنبال درخواست سخنگوی وزارت بهداشت از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای بررسی هزینه‌کرد پول‌هایی که از حق بیمه کارگران بابت درمان کسر می‌شود، احمد میدری، دبیر شورای عالی بیمه درمان کشور ضمن استقبال از پایان یافتن جنجال‌های رسانه‌ای که توسط وزارت بهداشت ایجاد شده است، گفت: «قائم مقام وزیر بهداشت از نهادهای نظارتی خواسته‌اند که صورت‌های مالی یک نهاد دولتی را مورد بررسی قرار دهند که فکر می‌کنم این اتفاق در تاریخ اداری این کشور بی‌سابقه باشد. هرچند بدون درخواست وزارت بهداشت، نهادهای نظارتی به وظیفه قانونی خود در طول سال‌های گذشته عمل کرده و در آینده نیز عمل خواهند کرد. ما نه از نهادهای نظارتی که از همکاران‌مان در وزارت بهداشت می‌خواهیم تکلیف ۹هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از منابعی را که در اختیارشان بوده و باید آن را به بیمه سلامت می‌پرداختند نیز روشن کند.»

معاون رفاه وزارت کار با اشاره اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در طول سه سال گذشته ۹ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع در اختیار وزارت بهداشت که باید به سازمان بیمه سلامت داده می‌شد ولی به این سازمان داده نشده است، اظهار کرد: «این منابع عبارتند از بودجه پزشک خانواده که در طول سه سال معادل ۶ هزار میلیارد تومان بوده است و همچنین یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که طبق محاسبات انجام شده تا پایان سال ۹۵ معادل سه هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.»

منبع: انتخاب

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: