در گفتگو با عیارآنلاین عنوان شد:

تحقق توسعه پایدار روستایی با تشکیل یک سازمان مستقل کارشناسی

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی گفت: انتخاب بنیاد مسکن به عنوان متولی طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی در برنامه ششم توسعه، نشان از بی اطلاعی دولت و مجلس از مسئله توسعه روستایی را دارد.

عبدالرضا مسلمی، مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، در گفت‎وگو با خبرنگار حوزه کشاورزی عیارآنلاین، پیرامون جزء ۱ بند ۲ ماده ۳۲ لایحه پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه، مبنی بر انتخاب بنیاد مسکن به عنوان متولی طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی، گفت: توسعه روستایی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی می باشد. به همین دلیل برنامه ریزی در این زمینه نیاز به کار گروهی با سازمان های مختلف و خرد جمعی دارد. تجربه گذشته نشان می دهد که بنیاد مسکن در امر توسعه روستا موفق عمل نکرده زیرا حوزه  فعالیتی آنها عموما مداخله فیزیکی و کالبدی در بافت روستا می باشد درحالی که برنامه ریزی برای توسعه روستا دارای ابعاد گسترده ای می باشد.

مسلمی در خصوص انتخاب بنیاد مسکن به عنوان نهاد متولی این طرح، ادامه داد: به اعتقاد بنده این کار غیرمنطقی است. دولت و مجلس  دراین زمینه کوتاهی کردند و باید قبل از تهیه این بند با کارشناسان حوزه روستا و برنامه ریزی روستایی جلساتی می گذاشتن و از نظرات آنها استفاده می کردند. کسانی که در مجلس یا دولت  این مصوبه را تصویب کرده اند نسبت به مسئله توسعه روستایی بی اطلاع هستند.

مسلمی در پایان، در خصوص راهکار پیشنهادی خود برای توسعه روستایی، گفت: ایجاد یک سازمان مستقل که بتواند کارشناس ها و نهاد های مختلفی که در زمینه توسعه روستایی فعالیت می کنند را کنار هم جمع کند و سیاست گذاری در زمینه برنامه ریزی روستایی را به صورت گروهی انجام دهند بهترین راهکار پیشنهادی است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: