۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۳

شائبه وجود رانت در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها

وزیر نفت سال گذشته فرمول ۱۰ ساله قیمت گذاری فروش خوراک گاز طبیعی (متان) به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی را تعیین و ابلاغ کرد اما با این وجود امسال در برنامه ششم توسعه این فرمول نادیده گرفته شده است و شیوه قیمت گذاری جدیدی ارائه گردیده است.

به گزارش عیارآنلاین، با توجه به بحث های فراوان درباره رانت بزرگ ناشی از ارزان فروشی خوراک گاز طبیعی (متان) به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی، مجلس نهم شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۳ این نرخ را تعیین کرد اما با توجه به ضرورت تعیین فرمول قیمت گذاری خوراک های گاز و مایع واحدهای به صورت بلندمدت برای جذب سرمایه گذاری، مجلس در جزء ۴ بند «الف» ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که آذرماه ۱۳۹۳ به تصویب رسید معیارهایی برای قیمت گذاری خوراک تعیین کرد و دولت موظف به تعیین فرمولی با توجه به این معیارها شد. بر همین اساس فرمول ۱۰ ساله قیمت گذاری خوراک گاز تهیه شد و این فرمول پس از تایید معاون اول رئیس جمهور، توسط وزیر نفت در اواخر دی‌ماه ۱۳۹۴ ابلاغ گردید. در همین راستا، فرمول قیمت‌کذاری کاز اتان هم تهیه گردید و اواسط مهرماه امسال توسط وزیر نفت ابلاغ شد. با این وجود، در بندهای «الف» و «ب» ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، معیارهای جدیدی برای قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی و اتان تعیین شده است که تناسب خاصی با مصوبه قبلی مجلس در این زمینه ندارد و به معنای ابطال فرمول وزارت نفت در این موضوع است. با تصویب این بندها، دوباره نگرانی‌ها درباره اختصاص رانت خوراک گاز ارزان در اختیار واحدهای پتروشیمی و عدم ثبات قوانین صنعت پتروشیمی در این بخش اوج خواهد گرفت بنابراین پیشنهاد می شود مصوبات ابلاغی وزیر نفت در این زمینه مبنا قرار گیرند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: