الکترونیکی شدن نسخه های پزشکی در خراسان رضوی

داستانی، مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی: نسخه های پزشکی در تمام مراکز درمانی تامین اجتماعی این استان همزمان با ۶ استان دیگر الکترونیکی شد.

به گزارش عیارآنلاین، حمید داستانی افزود: طرح حذف دفترچه و الکترونیکی شدن نسخ پزشکی در استان های خراسان رضوی، سمنان، چهارمحال وبختیاری، یزد، زنجان، کرمانشاه و همدان از چند هفته اخیر درحال اجراست.
وی اظهار کرد: مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی موفق به اجرای کامل طرح الکترونیکی شدن نسخه های پزشکی در تمام مراکز درمانی زیرپوشش خود شده است.
وی گفت: تامین زیر ساخت های طرح مزبور در اجرای سیستم مدیریت یکپارچه بیمارستانی (HIS) در مراکز درمانی تامین اجتماعی خراسان رضوی فراهم شده بود و فقط ۵۰۰ میلیون ریال برای تهیه رایانه های مورد نیاز هزینه شد.
مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: در اجرای این طرح بعد از اخذ نوبت از مراکز درمانی تابعه، سایر مراحل درمان شامل تجویز و تحویل دارو و آزمایشات به صورت الکترونیکی ثبت و انجام خواهد شد.
وی افزود: مرحله نخست پروژه حذف دفترچه های کاغذی و اعمال نسخ به صورت الکترونیکی با هدف ثبت دقیق سوابق درمانی و سهولت دسترسی به این سوابق در کل کشور و همچنین صرفه جویی در صدور دفترچه های کاغذی اجرا شده است.
وی اظهار کرد: در گام دوم، الکترونیکی شدن نسخ پزشکی در تمام مطب های پزشکی و موسسات طرف قرارداد تامین اجتماعی خراسان رضوی دنبال می شود.
تامین اجتماعی خراسان رضوی، دارای سه بیمارستان، پنج پلی کلینیک و ۱۲ درمانگاه است که خدمات رسانی به دو میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده در استان را بر عهده دارد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: