۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۷

نشست عالی‌رتبه مشورتی در زمینه آموزش ۲۰۳۰ در تهران برگزار شد

با توجه به ضرورت ترویج گفت و گوهای ملی در راستای بومی سازی و اجرای آموزش ۲۰۳۰ کمیسیون ملی یونسکو نشست مشورتی عالی رتبه را در زمینه آموزش ۲۰۳۰روز شنبه برگزار و در این نشست از سند ملی آموزش ۲۰۳۰ رونمایی شد. در بخشی از این سند آمده است: برابری و ارتقای کیفیت در آموزش دستور کار آینده جهان را در طیفی گسترده ای از فعالیت های آموزشی از آموزش پایه و سواد آموزی گرفته تا آموزش عالی آموزشی های فنی و حرفه ای و مهارتی، آموزش بهداشت و سلامت و آموزش اجتماعی شهروندان برای تحقق جوامع یاد گیرنده و پایدار تا ۱۵ سال آینده تنظیم می کند.

به گزارش عیارآنلاین، سند آموزش ملی ۲۰۳۰ در دستیابی به اهداف دیگر توسعه پایدار بویژه اهداف مرتبط با بهداشت، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار تولید و مصرف پایدار و تغییر اقلیم تدوین شده است.

دستیابی به آموزش اهداف ۲۰۳۰ در سطح ملی مستلزم تلاش در جهت همسو سازی سیاست ها و طرح های ملی با اهداف ویژه و تمرکز بر حوزه های مصرف است.

با توجه به ضرورت ترویج گفت وگوهای ملی در راستای بومی سازی و اجرای آموزش ۲۰۳۰ کمیسیون ملی یونسکو نشست مشورتی عالی رتبه را در زمینه آموزش ۲۰۳۰روز شنبه برگزار و در این نشست از سند ملی آموزش ۲۰۳۰ رونمایی شد.

در بخشی از این سند آمده است: برابری و ارتقای کیفیت در آموزش دستور کار آینده جهان را در طیفی گسترده ای از فعالیت های آموزشی از آموزش پایه و سواد آموزی گرفته تا آموزش عالی آموزشی های فنی و حرفه ای و مهارتی، آموزش بهداشت و سلامت و آموزش اجتماعی شهروندان برای تحقق جوامع یاد گیرنده و پایدار تا ۱۵ سال آینده تنظیم می کند.

تقویت همکاری بین بخشی و بین نهادی ارتقای آگاهی سیاستگذاران و تصمیم گیران آموزشی، توسعه یک راهبرد مشترک نهادی و ظرفیت سازی برای سیاست گذاری وتعریف برنامه های آموزشی از نتایچ مورد انتظار سند ملی آموزشی ملی ۲۰۳۰ است.

منبع: نسیم آنلاین

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: