۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۷

اجرای سند آمایش آموزش عالی، شاید وقتی دیگر

با‌ وجود اهمیت سند آمایش آموزش عالی به عنوان مهمترین مرجع تصمیم گیری های علمی کشور، و با گذشت ۱۰ ماه از تصویب این سند، هنوز خبری از تدوین آیین‌نامه آن نیست.

آمایش آموزش عالیبه گزارش عیارآنلاین، این هفته در حالی رئیس مرکز هیئت‌هاى امنای وزارت علوم، پیشنهاد واگذاری اجرای برنامه آمایش آموزش عالی از استانداران به دانشگاه‌ها ‏را مطرح کرده که هنوز با توجه به گذشت ۱۰ ماه از تصویب سند آمایش آموزش عالی، خبری از تدوین آیین‌نامه اجرایی سند مذکور نشده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: