بسترسازی و ایجاد دفاتر کنسولی راه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی را هموار کرده است

مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان از امکانات و بسترسازی‌های لازم برای سهولت در پذیرش دانشجویان غیر ایرانی خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، صمد حاج جباری مدیرکل دانشجویام غیرایرانی سازمان امور دانشجویان عنوان کرد: دانشگاه‌ها باید برای پذیرش دانشجویان خارجی بسترهایی را فراهم کنند.

وی افزود: به عنوان مثال خوابگاه و سیستم تغذیه دانشجویان باید از کیفیت کافی برای جذب این دانشجویان برخوردار باشد.
حاج جباری با اشاره به ایجاد دفاتر کنسولی در جهت تسهیل در امور دانشجویان غیرایرانی اظهار داشت: معمولا این دانشجویان به محض ورود به کشور باید مراحل تبدیل ویزای خود را به اقامت طی کنند. لذا وزارت علوم یا دفاتر کنسولی با دریافت مدارک این افراد پیگیری های لازم را انجام می دهد.
وی افزود: پیش از این برای انجام اقداماتی از قبیل خوردن مهر اقامت در گذرنامه و طی کردن برخی مراحل قانونی دیگر، این دانشجویان باید به اداره پلیس مراجعه می کردند که با راه اندازی دفاتر کنسولی، این اقدامات از سوی دانشجو صورت نمی گیرد.
حاج جباری بیان کرد: در دانشگاه‌های سراسر کشور، دانشجویان غیرایرانی مشغول به تحصیل و دیگر دانشجویان در یک خوابگاه مستقر شده‌اند چرا که دانشجویان خارجی به دنبال حضورشان در ایران، باید زبان فارسی را هم فرا گیرند و هم اتاق شدن با دانشجویان ایرانی این فرصت را برایشان فراهم می‌کند.
مدیرکل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: با این وجود برخی دانشگاه‌ها به تبع شرایط خود، برای دانشجویان خارجی خوابگاه جدایی را در نظر می گیرند که تصمیم‌گیری در مورد این نوع مسائل با خود دانشگاه است.
وی یادآور شد: دانشجویان غیرایرانی در خوابگاه‌های دانشجویان ایرانی خوابگاه‌ها معمولا ساکن می شوند.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: