۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۹

خلأ قانونی، مانع اصلی شفاف‌سازی درآمدهای شهرداری

آنچه که نظارت بر این سازمان‌ها را با چالش مواجه نموده و به عدم شفافیت در این رابطه منجر شده، وجود ضعف قانونی در این زمینه است. چراکه نظارت بر بودجه این سازمانها توسط اساسنامه خود این سازمان عقیم شده است.

به گزارش عیارآنلاین، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران به منظور پاسخگویی به شورای شهر، افکار عمومی و همچنین عمل به ماده ۱۰ قانون انتشار آزاد اطلاعات، مکلفند تا ترازنامه‌های مالی، درآمدها و هزینه‌های خود را به طور مستمر به اطلاع عموم برسانند.  همچنین مطابق ماده ۶  اساسنامه سازمان‌های تابعه شهرداری، سرمایه این سازمان‌ها  و شرکت‌ها متعلق به شهرداری تهران است.

بنابراین زمین‌ها، درآمدهای نقدی و غیرنقدی و هرآنچه به عنوان سرمایه آنها محسوب می‌گردد، سرمایه شهرداری است که باید تحت نظارت و بازرسی شورای شهر تهران قرار بگیرد و مانند سایر حساب‌های مالی شهرداری، هر ۶ ماه یک بار به اطلاع عموم برسد.

اما آنچه که نظارت بر این سازمان‌ها را با چالش مواجه نموده و به عدم شفافیت در این رابطه منجر شده، وجود ضعف قانونی در این زمینه است. چراکه بر اساس بند ۳ ماده ۲۱ اساسنامه سازمان‌های تابعه شهرداری، شورای این سازمان‌ها که خود مجری بودجه سازمان‌اند، تفریغ آن را نیز بر عهده دارند. در حقیقت نظارت بر بودجه این سازمان که یک سند عمومی است، توسط اساسنامه خود این سازمان عقیم شده است.

در نتیجه‌ این خلأ قانونی، شهرداری تهران در بودجه مصوب خود هیچ‌گونه اقدامی برای شفاف‌سازی درآمدهای این سازمان‌ها نداشته و تنها به ارائه مبلغی کلی از درآمد تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه خود بسنده کرده است که همگی تحت یک کد بودجه‌ای با نام «درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکت‌های تابعه» آمده‌اند و حتی ترجیح داده شده است که سود نهایی شرکت‌ها به‌جای درآمد آنها ارائه شود.

درآمد حاصل از سود سهام سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه (بودجه مصوب شهرداری تهران)

۱۳۹۵۰۹۲۱۰۱

مسلماً پاسخ این سؤال و سایر سؤالاتی که می‌تواند در مورد امور مالی این سازمان مطرح شود، تنها با شفاف‌سازی مالی و نظارت شورای شهر روشن خواهد گردید. بنابراین شهرداری و رکن نظارتی آن، یعنی شورای شهر باید به منظور تنویر افکار عمومی، اقداماتی را انجام دهد تا عملکرد این سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه برای افکار عمومی و مراجع نظارتی شفاف شود.
بسنده کردن شهرداری تهران به ارائه سود کلی حاصل از شرکت‌ها به جای شفافیت درآمدی هر یک از آن‌ها، باعث شده است که هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه و میزان درآمدزایی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه صورت نگیرد و از آنجایی که هیچ‌گونه نظارتی بر درآمدزایی این سازمان‌ها وجود ندارد، هیچ‌گاه مشخص نخواهد شد که درآمدزایی این سازمان‌ها به چه نحوه و میزانی است و آیا درآمد‌های کسب‌شده از این سازمان‌ها تماماٌ به شهرداری و خدمات عمومی شهر تخصیص داده می‌شود؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: