بیمه‌های سلامت و علت بدهی های نجومی!

بدهی بیمه های سلامت که مطابق آخرین اظهارنظرها به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، به واکنش منتقدین منجر شده است. بسیاری از کارشناسان، این بدهی‌ها را از نشانه‌های ورشکستگی طرح تحول سلامت می‌دانند.

یه گزارش عیارآنلاین، یک از مسائل جدی نظام سلامت کشور، بدهی های معوق و انباشته شده نظام سلامت به بیمه های است، این بدهی‌ها که مطابق آخرین اظهارنظرها به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد، به واکنش منتقدین منجر شد. برخی از منتقدین بر این باورند افزایش تعرفه و درآمد پزشکان موجب بدهی نجومی بیمه‌ها شده است. از سویی دیگر اما هاشمی، وزیر بهداشت، با رد ادعای این منتقدین بیان کرد تنها ۱۹ درصد از اعتبارات طرح تحول به دستمزد پزشکان اختصاص یافت.

برخی دیگر از منتقدین اما افزایش تقاضای القایی به‌واسطه اجرای طرح تحول سلامت را باعث‌ و بانی انباشت بدهی‌ها می‌دانند. اما حریرچی، در مقابل با اعلام کاهش یک‌درصدی آمار مراجعه افراد در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ادعای منتقدان مبنی برافزایش تقاضای القایی را رد نمود.

وی همچنین با بیان اینکه در یک نظام سلامت ایده‌آل هم تقاضای القایی صفر نیست، افزایش ۴ درصدی خدمات بستری در سال ۹۴ را عادی جلوه داد. آقاجانی، معاون درمانی وزیر بهداشت، نیز اظهارات همکاران خود در وزارت بهداشت را تائید کرد.

نکته قابل توجه در صحبت‌های آقاجانی، تحلیل وی نسبت به عامل بدهی‌های صندوق بیمه بود. این معاون هاشمی بر این باور است که افزایش تعداد افراد تحت پوشش بیمه سلامت به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر که برخلاف مصوبه هیات وزیران اجرایی گردید، موجب بدهی صندوق شده است.

بدین ترتیب از اظهارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که مسئولین وزارت بهداشت از بیان نقش افزایش تعرفه‌ها در بدهی بیمه‌ها امتناع می‌ورزند؛ حال آنکه گزارش دیوان محاسبات افزایش تعرفه‌ها را یکی از عوامل بدهی‌ها عنوان نمود.

در این راستا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات، اعتقاد دارد افزایش سرسام‌آور تعرفه‌ها می‌بایست از محل درآمد یارانه‌ها تأمین می‌شد که با عدم تخصیص این درآمد، بدهی‌ها انباشته شده است.

لازم به ذکر است که به رغم تمام مباحث صورت گرفته، دیوان محاسبات کشور، افزایش افراد تحت پوشش بیمه به ۱۱ میلیون نفر را نیز از دیگر عوامل بدهی صندوق ها ذکر کرده اند.

بنابراین می‌توان گفت که با توجه به گزارش دیوان، علاوه بر افزایش افراد تحت پوشش، افزایش تعرفه‌ها نیز در رشد هزینه‌های نظام سلامت مؤثر بوده است. با توجه به اجرای طرح پوشش بیمه همگانی و تحت پوشش قرار دادن اقشار مستضعف، به نظر می‌رسد این اقدام از سوی مسئولین وزارت خانه نابهنگام اجرای شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: