سرمایه بانک‌های دولتی در سال۹۶ افزایش می‌یابد

بر اساس تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در دو ماده شرایطی برای افزایش سرمایه بانک‌ها که از چالش‌های فعلی نظام بانکی به شمار می‌رود، تعیین شده است.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس بند «ب» این تبصره به دولت اجازه داده شده تا سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به نظام برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهند.
بانک مرکزی نیز همزمان و پس از تایید این اقلام نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام خواهد کرد. در عین حال که سهم بانک‌ها با توافق وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.
به نوشته ایسنا، اما بند «ج» تبصره ۱۷ این مجوز را به دولت می‌دهد تا در سال آینده حداکثر تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه گنجانده شدن در قانون بودجه به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی آنهم متناسب با نیاز آنها جهت تطبیق یا استانداردهای بین‌المللی اختصاص دهد. این بند به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: