تعلل بانک مرکزی در افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر

تعلل بانک مرکزی در تصویب افزایش سقف وام مسکن مهر برخی پروژه‌های پردیس از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان نه‌تنها موجب خواهد شد اتمام پرونده مسکن مهر به تأخیر بیفتد، بلکه انتظارها را برای افزایش سقف به ۵۰ میلیون تومان در آینده نزدیک ایجاد خواهد کرد.

به گزارش عیارآنلاین،

افزایش تسهیلات مسکن مهر از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان دراوایل مردادماه سال ۹۲ به تصویب دولت رسید و ابلاغ شد و از آنجا که بانک مسکن در دولت دهم گوش به فرمان وزارت راه و شهرسازی بود، بدون ابلاغ بانک مرکزی شروع به افزایش تسهیلات ۳۰ میلیون‌ تومانی مسکن مهر کرد.

بنابر این گزارش، با شروع به کار دولت یازدهم،‌بانک مرکزی جلوی اقدامات بانک مسکن را گرفت و با افزایش تسهیلات از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان مخالفت کرد تا اینکه با پیگیری‌ها و درخواست‌های مردم و وزارت راه و شهرسازی در دی‌ماه ۹۳، بانک مرکزی با افزایش تسهیلات به ۳۰ میلیون تومان بدون افزایش سقف کلی تسهیلات به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.

در اواخر سال ۹۳، بانک مسکن اعلام کرد که تنها به ۲۷۰ هزار واحد مسکونی مهر می‌تواند وام ۳۰ میلیون تومانی پرداخت کند، به همین دلیل افزایش تسهیلات مسکن مهر به صورت قطره‌چکانی آغاز شد و تا اردیبهشت ۹۴ ادامه داشت.

این گزارش می‌افزاید: با بروز مشکلات برای پروژه‌های مسکن مهر در شهریور سال ۹۴ وزارت راه و شهرسازی موفق شد موافقت بانک مرکزی را برای افزایش سقف کلی تسهیلات مسکن مهر به مبلغ ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اخذ کند تا بتواند تسهیلات تمام واحدهای مسکن مهر را افزایش دهد.

حال باید گفت اگر بانک مرکزی در سال ۹۲ با افزایش تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی موافق می‌کرد با افزایش ۵ میلیون تومان در آن دوران قطعاً‌ پروژه‌های مسکن مهر در سال ۹۳ به اتمام می‌رسید و در حال حاضر این پروژه‌ها نه مشمول افزایش قیمت ناشی از تورم و نه مشمول افزایش دستمزدها نمی‌شد و این تاخیر در اجرایی شدن این مصوبه می بینیم که هنوز هم تمام این پروژه‌ها مشمول این افزایش سقف تسهیلات ۳۰ میلیونی نشده‌اند.

به طوری که می‌توان به پروژه‌های ۲۸۰۰ واحدی شهر جدید گلبهار اشاره کرد که هنوز معطل افزایش ۵ میلیون تومانی سقف تسهیلات مانده‌اند و هنوز این واحدها به پایان نرسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حالی که هم‌اکنون نامه‌های آخوندی وزیر راه و شهرسازی به آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی بعد از چند ماه بدون اقدام باقی مانده است و در طبقات بانک مرکزی سرگردان است بانک مرکزی فرصت سوزی می کند. به همین دلیل بود که در ماه گذشته برخی از متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات درحالی که سیف از نمایشگاه مطبوعات بازدید می‌کرد،اعتراض خود را در خصوص عدم افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به او نشان دادند.

حال چنانچه بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات از ۳۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومانی موافقت نکند و باز هم تعلل کند، بدون شک پروژه مسکن مهر در سال ۹۶ به اتمام نمی‌رسد و در سال ۹۶ باید منتظر افزایش سقف تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان ماند چرا که دیگر این ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۶ کارآیی سال ۹۵ را نخواهد داشت.

منبع: مسکن نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: