۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۲

استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی بر استقلال بانک مرکزی از دولت اولویت دارد

یادداشت/ استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی به این معناست که بانک مرکزی بتواند بر بانک ها مدیریت کند، سیاست های خود را اعمال نماید و بانک های متخلف را جریمه و اصلاح کند./ این امر(استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی) بر استقلال بانک مرکزی از دولت اولویت دارد./ شفافیت بدین معنی است که بانک مرکزی به اطلاعات بانک ها در لحظه دسترسی داشته باشد و برای دسترسی به آمار، مجبور به نامه نگاری با بانک ها نباشد.

به گزارش عیارآنلاین، شب گذشته ۶ آذرماه محمد امینی رعیا عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در گفتگو با رادیو اقتصاد، نقش بانک مرکزی در تحقق اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد.

محمد امینی رعیا ضمن اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص نظام مالی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی مهمترین مسئله بوده و این بر استقلال بانک مرکزی از دولت مقدم است.

وی افزود: استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی به این معناست که بانک مرکزی بتواند بر بانک ها مدیریت کند، سیاست های خود را اعمال نماید و بانک های متخلف را جریمه و اصلاح کند.

عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با اشاره به سه محور مهم در بانک مرکزی تاکید کرد: شفافیت، مدیریت و نظارت، سه بحث مهمی است که باید در بانک مرکزی اتفاق بیفتد.

امینی رعیا گفت: شفافیت یعنی اینکه بانک مرکزی به اطلاعات بانک ها در لحظه دسترسی داشته باشد و برای دسترسی به آمار، مجبور به نامه نگاری با بانک ها نباشد. این جلوی فساد و تخلفات بانکی را می گیرد.

وی با اشاره به محور دوم افزود: مدیریت به این معناست که بانک مرکزی بتواند سیاست های خود را اعمال نماید و بانک ها را در مسیر ثبات اقتصاد و حمایت از بخش واقعی حرکت دهد و ابزار اعمال سیاست هایش را نیز داشته باشد.

عضو شبکه در تکمیل این محور گفت: برای مثال در جهان بانک های مرکزی این قدرت را دارند که بانک های بد و پرریسک را ورشکسته کنند اما در کشور ما چنین قدرتی وجود ندارد و بانک مرکزی از ابزارهای خود استفاده نمی کند.

امینی رعیا ضمن اشاره به محور سوم گفت: نظارت نیز بحث مهمی است و بانک مرکزی باید بر بانک ها نظارت مستمر داشته باشد و بانک های متخلف را سریع شناسایی و جریمه نماید.

وی با اشاره به پیشینه بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد: تاکنون سابقه نداشته است که بانک مرکزی یک جریمه متناسب با تخلف بانک ها بر آنها اعمال نماید. امروز هم تعدادی از بانک ها ورشکسته اند اما بانک مرکزی عملا کاری انجام نمی دهد. حتی بانک هایی که تخلف کرده اند و استانداردها را رعایت نکردند، بانک مرکزی با آنها برخوردی ندارد.

عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: وقتی شرایط اینگونه باشد، بانک ها هر کاری در اقتصاد بخواهند انجام می دهند و این ثبات اقتصاد را با مشکل مواجه می کند.

محمد امینی رعیا در پایان گفت: اگر این سه محور در بانک مرکزی ایجاد شود، اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی محقق شده است.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: