برنامه ریزی برای انتخاب رشته دانش آموزان براساس استعداد و علایق

شکوهی، مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش: برای اینکه در امر هدایت تحصیلی چالش‌ها را به حداقل برسانیم نیازمند یک کار فراسازمانی هستیم و سایر دستگاه ها نیز باید در این امر به ما کمک کنند. پیش نویس سند جامع هدایت تحصیلی و مشاوره آماده شد و طی روزهای آینده جلسه شورای برنامه ریزی هدایت تحصیلی برای تصویب سند تشکیل می شود که بعد از آن برای امضاء وزیر آموزش و پرورش ارسال خواهد شد و سپس برای اجرا به استان ها ابلاغ می شود. امیدواریم به جایی برسیم که همه دانش آموزان متناسب با استعدادها و علایق خود، آگاهانه و مشتاقانه رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند.

به گزارش عیارآنلاین، مسعود شکوهی با اشاره به تدوین سند جامع مشاوره اظهار داشت: با جمع آوری آراء اعضا، اعم از کارشناسان و اندیشمندان و مشاوران، پیش نویس سند جامع هدایت تحصیلی و مشاوره آماده شد و طی روزهای آینده جلسه شورای برنامه ریزی هدایت تحصیلی برای تصویب سند تشکیل می شود که بعد از آن برای امضاء وزیر آموزش و پرورش ارسال خواهد شد و سپس برای اجرا به استان ها ابلاغ می شود.

 

وی با اشاره به اینکه در امر هدایت تحصیلی باید میان امکانات کشور، نیازهای جامعه و تقاضا تعادلی برقرار شود گفت: برای سال آینده با اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و تولید محتواهای مناسب برای دانش آموزان، خانواده ها و مشاوران قصد داریم چالش های موجود بر سر راه هدایت تحصیلی را به حداقل برسانیم.

 

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در همین خصوص افزود: برای اینکه این چالش‌ها را به حداقل برسانیم نیازمند یک کار فراسازمانی هستیم و سایر دستگاه ها نیز باید در این امر به ما کمک کنند.

 

شکوهی خاطرنشان کرد: هدایت تحصیلی و شغلی باید به طوری شکل بگیرد که نیازهای آینده کشور را تامین کند و امیدواریم به جایی برسیم که همه دانش آموزان متناسب با استعدادها و علایق خود، آگاهانه و مشتاقانه رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: