بازماندن از تحصیل خط قرمز آموزش و پرورش در کمیته ساماندهی نیروی انسانی

احمدی، مشاور برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی وزیر آموزش و پرورش: ساماندهی بهینه نیروی انسانی نقطه مقابل کیفیت آموزشی نیست و به هر قیمتی نمی‌توان بهره‌وری را در دستگاه تعلیم و تربیت بالا برد. خط قرمز آموزش و پرورش در کمیته ساماندهی این است که به هیچ عنوان نباید دانش‌آموزی از ادامه تحصیل باز بماند. براساس مطالعات میدانی، تراکم سهم بسیار اندکی در کیفیت آموزشی دارد و نقش اساسی در کیفیت آموزشی توانمندی معلم و آشنایی او با روش‌های نوین تدریس است. با تشکیل شناسنامه فنی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی را می‌توان به نحو بهتری انجام داد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد احمدی در کمیته ساماندهی بهینه نیروی انسانی آموزش و پرورش لرستان، به پایه‌گذاری ساماندهی نیروی انسانی در سال ۷۷ اشاره و اظهار کرد: ساماندهی بهینه نیروی انسانی نقطه مقابل کیفیت آموزشی نیست و به هر قیمتی نمی‌توان بهره‌وری  را در دستگاه تعلیم و تربیت بالا برد.

وی افزود: خط قرمز آموزش و پرورش در کمیته ساماندهی این است که به هیچ عنوان نباید دانش‌آموزی از ادامه تحصیل باز بماند .

احمدی با اشاره به تعیین سقف تراکم دانش‌آموزی در کمیته ساماندهی بهینه نیروی انسانی، تصریح کرد: براساس مطالعات میدانی، تراکم سهم بسیار اندکی در کیفیت آموزشی دارد و نقش اساسی در کیفیت آموزشی توانمندی معلم و آشنایی او با روش‌های نوین تدریس است.

وی با اشار به دو راهبرد اساسی آموزش و پرورش در خصوص ساماندهی نیروی انسانی، اضافه کرد: مدیریت درست تشکیل کلاس و سازماندهی بهینه نیروی انسانی دو مقوله‌ایست که به دقت باید رعایت شود.

احمدی به تقاوت‌های اقلیمی و فرهنگی در کشور هم اشاره کرد و افزود: توان وزارت آموزش و پرورش بر روی این نکته متمرکز می‌شود تا کلاس‌های همسان در یک مدرسه که امکان تجمیع دارند در هم ادغام شوند.

وی به وجود مدارس یک نفره در برخی از نقاط روستایی کشور اشاره و بیان کرد: در بعضی روستاها به خاطر ادامه تحصیل یک دانش‌آموز یک معلم در نظر گرفته شده است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش به تشکیل شناسنامه فنی برای فضاهای آموزشی کشور اشاره کرد و گفت: با تشکیل شناسنامه فنی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی را می‌توان به نحو بهتری انجام داد.

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: