همکاری دانشگاه فرهنگیان نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی معلمان با مدارس غیردولتی

گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی: یکی از دغدغه های حوزه مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی این بوده که موسسان مدارس غیر دولتی بتوانند نسبت به آموزش معلمان خود بر اساس یک برنامه مدون اقدام کنند. با همکاری دانشگاه فرهنگیان و حوزه منابع انسانی استان ها و زیر نظر اداره مشارکت های مردمی و همکاری موسسان، معلمان مراکز غیر دولتی امکان حضور در دوره های آموزشی مورد نیاز خود در مقاطع تحصیلی مختلف را دارند.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد درمراسم افتتاح اولین مرکز آموزش نیروی انسانی معلمان مدارس غیر دولتی کشور در شیراز اظهارکرد: این مرکز به عنوان یک الگو برای سراسر کشور ، می تواند نقش موثری در زمینه آموزش ، توانمند سازی و به روز آوری اطلاعات معلمان مدارس غیر دولتی داشته باشد.

وی افزود: یکی از دغدغه های حوزه مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی این بوده که موسسان مدارس غیر دولتی بتوانند نسبت به آموزش معلمان خود بر اساس یک برنامه مدون اقدام کنند .
گرد افزود: در همین راستا با همکاری دانشگاه فرهنگیان و حوزه منابع انسانی استان ها و زیر نظر اداره مشارکت های مردمی و همکاری موسسان ، معلمان مراکز غیر دولتی امکان حضور در دوره های آموزشی مورد نیاز خود در مقاطع تحصیلی مختلف را دارند.
وی با اشاره به امکانات این مرکز در زمینه اسکان و همچنین امکان راه اندازی آموزش های غیر حضوری گفت: با بهره گیری از شیوه های آموزشی راه دور و غیر حضوری و با راه اندازی دوره های کوتاه مدت ابتدا در سطح استان و سپس سایر استان های همجوار،  نیز امکان استفاده از خدمات آموزشی این مرکز در دسترس خواهد بود.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ومشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تنوع آموزشی موجود در این مرکز و لزوم ایجاد امکان فراگیری برای همه نیروها گفت: همه افراد شاغل در مراکز غیر دولتی ، اعم از معلمان ، کارکنان و موسسان مدارس غیر دولتی امکان بهره مندی از دوره های آموزشی این مرکز را دارند .
گرد خاطرنشان کرد:تاسیس اینگونه مراکز علاوه بر استان فارس، در استان تهران و برخی استان های دیگر نیز در حال اجراست، که مرکز آموزشی استان فارس با توجه به استفاده از شیوه ای نوین برای آموزش کارکنان و معلمان مدارس غیر دولتی ، می تواند الگوی مناسبی برای سایر استان ها باشد.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: