نماینده مجلس:

کیفیت آموزش و پرورش به دلیل تعطیلات بیش از اندازه، زیر سوال رفته است

میرزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی: آموزش و پرورش موضوعی نیست که بتوان به سادگی گفت، به دلیل آلودگی هوا و تغییرات جوی روزهایی را در سال تحصیلی تعطیل کنیم. از نظر تعطیلات در دنیا بیشترین رکورد را داریم و به بهانه های نوشته در تقویم و نانوشته همچون آلودگی هوا و بارش برف تعطیلات مختلف داریم. ضعف مدیریت تمام بخش ها و تشکیلات را نباید آموزش و پرورش برعهده بگیرد. کیفیت آموزش و پرورش به دلیل تعطیلات بیش از اندازه، زیر سوال رفته است.

به گزارش عیارآنلاین، میرحمایت میرزاده درباره تعطیلات مدارس در زمستان و آغاز سال تحصیلی از شهریورماه گفت: آموزش و پرورش موضوعی نیست که بتوانی به سادگی گفت، به دلیل آلودگی هوا و تغییرات جوی روزهایی را در سال تحصیلی تعطیل کنیم.

وی افزود: از نظر تعطیلات در دنیا بیشترین رکورد را داریم و به بهانه های نوشته در تقویم و نانوشته همچون آلودگی هوا و بارش برف تعطیلات مختلف داریم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضعف مدیریت تمام بخش ها و تشکیلات را نباید آموزش و پرورش برعهده بگیرد.

میرزاده بیان کرد: کیفیت آموزش و پرورش به دلیل تعطیلات بیش از اندازه، زیر سوال رفته است.

وی تصریح کرد: باید اجازه دهیم صاحب نظران اصلی آموزش و پرورش یک کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام دهند تا به نتیجه ای مناسب برسند و نسخه تهران را نباید برای تمام کل کشور پیچید.

وضعیت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

میرزاده در ادامه درباره ی وضعیت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شده است وطبق قانون ۶ ماه فرصت انجام این اقدام را دارند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: