نماینده مجلس:

باید در کتب درسی دانش آموزان به فرهنگ وقف پرداخته شود

قاضی زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی: آموزش و پرورش می‌تواند نقش بسزایی را در اشاعه فرهنگ وقف در جامعه ایفا کند. باید در کتب درسی دانش آموزان به فرهنگ وقف به طور کامل پرداخته شود. آموزش و پرورش می‌تواند بطور بنیادی فرهنگ وقف را در بین دانش آموزان اشاعه دهد.

به گزارش عیارآنلاین، احسان قاضی زاده با اشاره به اهمیت جایگاه وقف در جامعه اسلامی گفت: شرایط فعلی جامعه در حالتی است که شاید خانواده‌ها ملک و باغی برای وقف نداشته باشند ولی بسیار علاقه‌ هستند تا بخشی از درآمدها و حقوق ماهانه خود را در مسیرهای مختلف وقف کنند لذا همه مسئولان باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب به این سمت سوق پیدا کنند.

وی افزود: سنت نیک وقف در اسلام بسیار تاکید شده و فرهنگ وقف از جمله سنت های ارزنده‌ای است که باید احیاء شود. متاسفانه هنوز به طور شایسته فرهنگ وقف در جامعه جاری و ساری نشده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آموزش و پرورش می‌تواند نقش بسزایی را در اشاعه فرهنگ وقف در جامعه ایفا کند.

وی افزود: باید در کتب درسی دانش آموزان به فرهنگ وقف به طور کامل پرداخته شود.

قاضی زاده تصریح کرد: آموزش و پرورش می‌تواند بطور بنیادی فرهنگ وقف را در بین دانش آموزان اشاعه دهد، در امتداد آن نیز خانواده‌ها باید این فرهنگ غنی اسلامی را برای فرزندان خود جا بیاندازند.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز برای اشاعه و بسط فرهنگ غنی اسلامی وقف از تمام ابزارهای خود استفاده خواهد کرد و ما در کنار سازمان اوقاف کشور آماده هستیم قوانین مورد نیاز سازمان اوقاف را تدوین و تصویب کنیم.

منبع: فارس

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: