مدیرکل دفترآموزش پیش دبستان:

استفاده از فرصت های موجود؛ متضمن اجرای برنامه عمل دوره پیش دبستانی است

فضلی، مدیر کل دفتر پیش دبستانی آموزش و پرورش: برای اولین بار در کشور۳۲ برنامه عمل پیش دبستانی مبتنی بر تحلیل شاخص‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمینی تدوین و در حال اجراست. هم افزایی و استفاده حداکثری از فرصت های موجود درون و برون سازمانی ؛ متضمن اجرای برنامه عمل آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی است. در مناطق محروم و دوزبانه اجرای فعالیتهای جذاب و متناسب با ویژگی های نوآموزان با محوریت زبان آموزی و توجه به اهداف یازده گانه دوره مورد تاکید است.

به گزارش عیارآنلاین، رخساره فضلی در این باره افزود: هم افزایی و استفاده حداکثری از فرصت های موجود درون و برون سازمانی ؛ متضمن اجرای برنامه عمل آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر بخشنامه مدیریت و اجرای دوره پیش دبستانی در سال تحصیلی جاری ؛ بر کیفیت آموزش‌های تربیتی این دوره تاکید کرد و از کارشناسان ،موسسان و مدیران و مربیان خواست امسال به توسعه کیفی برنامه‌ها به ویژه برنامه‌های هویت کودکان ایران اسلامی و حفظ محیط زیست در روند جاری کلاس های پیش دبستانی توجه خاصی داشته باشند و در مناطق محروم و دوزبانه نیز بر اجرای فعالیتهای جذاب و متناسب با ویژگی های نوآموزان با محوریت زبان آموزی و توجه به اهداف یازده گانه دوره تاکید کردند.

وی احترام به خرده فرهنگ ها و زبان مادری را برای تحقق اهداف دوره پیش دبستانی ضروری دانست و گفت : دوره پیش دبستانی در شکل گیری شخصیت وهویت اسلامی ایرانی کودکان تاثیر بسزایی دارد و لازم است بستر لازم برای کسب شایستگی های نوآموزان با توجه به فطرت الهی و کرامت ذاتی و اکتسابی آنان فراهم شود به گونه ای که صفات ، توانمندی و مهارت هایی را کسب کنند که به تکوین هویت وایفای نقش آگاهانه و اختیاری در زندگی فردی و اجتماعی آنان منتج شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش ابتدایی،مدیر کل دفترآموزش پیش دبستانی در پایان گفت: این مهم با اجرای فعالیت های تربیتی کلاسی با رویکرد تکوین و تعالی هویت و ابعاد رشد با استفاده از  بازی، شعروسرود، قصه، نقاشی، کاردستی، نمایش خلاق ، فعالیتهای علمی و…محقق می شود و لازم است کلیه فعالیتهای تربیتی منطبق با برنامه درسی دوره پیش دبستانی با مشارکت همه جانبه خانواده‌ها اجرا شود.

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: