سهم پایین آموزش و پرورش ایران از تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به هنجارهای جهانی

یادداشت// سهم آموزش و پرورش ایران از تولید ناخالص داخلی کشور، بسیار کمتر از هنجارهای جهانی است. هم‌اکنون سال‌هاست که حدود ۱ تا ۵/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد. کشور انگلستان تصویب کرده که از سال ۲۰۱۳ به این سو، به همه دانش‌آموزان زیر هشت سال کشور خود ناهارهای مدرسه‌ای رایگان بدهد. در ایران اما بیش از ۹۸ درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق فرهنگیان می‌شود و بودجه چندانی برای کارهای مهمی همچون تغذیه مدرسه‌ای رایگان برای دانش‌آموزان نمی‌ماند.

به گزارش عیارآنلاین، سال گذشته در دانشگاه تهران، همایشی دو روزه درباره توسعه و عدالت آموزشی برگزار شد. در یکی از پنل‌های این همایش، بحث بودجه آموزش و پرورش مطرح شد. یکی از مسئولان اتاق بازرگانی اصرار داشت که سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه کشور، در سطح بسیاری از دیگر کشورهای منطقه و حتی کشورهای پیشرفته جهان آموزش است. من در آنجا و با استناد به آمارهای بانک جهانی این سخن را رد کردم.
حقیقت این است که سهم آموزش و پرورش ایران از تولید ناخالص داخلی کشور، بسیار کمتر از هنجارهای جهانی است. هم‌اکنون سال‌هاست که حدود ۱ تا ۵/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد و این در حالی است که این عدد در سطح کشورهایی همچون ترکیه و عربستان در حد سه تا چهار درصد است، در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)  نیز به‌طور میانگین حدود پنج درصد است. بنابراین بی‌هیچ شکی باید پذیرفت که آنچه ایران در آموزش و پرورش خود صرف می‌کند بسیار پایین است.
چند روز پیش در یادداشتی درباره آموزش و پرورش انگلستان می‌خواندم که این کشور تصویب کرده که از سال ۲۰۱۳ به این سو، به همه دانش‌آموزان زیر هشت سال کشور خود ناهارهای مدرسه‌ای رایگان بدهد. برخی کنشگران آموزشی این کشور البته سال‌هاست که به دنبال گسترش این طرح به همه پایه‌های آموزشی هستند و در برخی از منطقه‌های کشور هم آن را عملی کرده‌اند. در ایران اما بیش از ۹۸ درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق فرهنگیان می‌شود و بودجه چندانی برای کارهای مهمی همچون تغذیه مدرسه‌ای رایگان برای دانش‌آموزان نمی‌ماند. درخور درنگ سخنانی مبتنی‌بر صرفه‌جویی است که گهگاه از برخی مسئولان آموزش و پرورش شنیده می‌شود و به آن افتخار هم می‌کنند.
امسال سال پایانی دولت یازدهم است و بودجه آموزش و پرورش در زمان وزارت دانش‌آشتیانی بر این وزارتخانه مصوب و بسته می‌شود و این روزها هم روزهای بحث‌های مقدماتی بودجه سال آینده است. چشم‌های بسیاری به  دولت یازدهم و به ویژه توانایی وزیر آموزش و پرورش و گروه ستادی – مالی او دوخته شده است تا روشن شود، آیا گره فروبسته بودجه کم آموزش و پرورش گشوده خواهد شد یا نه؟

منبع: فرهیختگان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: