۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۵

عزم مجلس برای عادلانه کردن تعرفه آب و برق

مجلس قصد دارد برای اصلاح الگوی مشترکین پرمصرف حامل‌های انرژی، لایحه‌ای را تصویب کند که به موجب آن برای مصرف خارج از الگو قیمت تمام شده آن دریافت گردد.

تعرفه آببه گزارش عیارآنلاین، علی ادیانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس از بررسی لایحه‌ای خبر داده  است که به موجب آن، برای متخلفان استفاده کننده از ذخایر آب، برق و گاز جریمه تعیین خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه منابع آب، برق و گاز ذخایر و سرمایه‌های ملی کشور هستند و حقوق عمومی محسوب می‌شوند، اظهار داشت: «در همین راستا، دولت چنین لایحه ای را ارائه کرده است، اما با توجه به اینکه قانون قبلی در این مورد وجود دارد که کارآمدی و جامعیت لازم را تاکنون نداشته است، کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت تا کمیته برق این کمیسیون نسبت به این موضوع بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش مربوطه را به کمیسیون ارائه کند».

در همین رابطه، در حوزه آب، معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو در ۳ آذرماه ۹۵، الگوی مصرف آب (مصارف خانگی) را موضوعی تعریف شده و ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز خواند و افزود: «این الگو بر مبنای مصارف مختلف پیش بینی و الزام شده است». علیرضا دائمی همچنین عنوان کرد: «کسانی که بیش از ۱۳۰ لیتر آب مصرف می کنند می بایست قیمت تمام شده آب را حتما پرداخت».

در برنامه ششم توسعه آمده است که تا پایان این برنامه، تعرفه آب باید واقعی گردد و قیمت تمام شده تولید آب از مشترکین دریافت گردد. علاوه بر این، بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داده، اولین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله  آب و محیط زیست عنوان شده است. در ماده ۱۲ این لایحه به دولت اجازه داده شده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت‌ آب‌ و حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

گفتنی است که برخی از کشورهای پیشرفته دنیا نظامی هوشمندانه را برای تعرفه گذاری قیمت آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی وضع کرده اند. این نظام که روش تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی نام دارد به منظوراصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف و به خصوص بخش خانگی اعمال شده است. در این روش، هزینه مصرف متناسب با میزان افزایش آن بالا می رود و در این صورت مصرف، بیشتر با یارانه بیشتری همراه نمی‌شود و مشترکین پرمصرف به جای عموم مشترکین در کانون افزایش هزینه قرار می‌گیرند. در این الگو ، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان‌تر تعیین می‌شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.

بنابر این با توجه به اختیار دولت و مجلس برای اصلاح تعرفه حامل‌های انرژی، ضروری است که استفاده از روش‌های نوین تعرفه‌گذاری مانند نظام تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی در دستور کار قرار گیرد تا علاوه  بر تغییر الگوی مشترکین پرمصرف، هزینه کمتری برای تامین انرژی مورد نیاز کشور پرداخت گردد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: