در جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری پیشنهاد شد؛

ایجاد پنجره واحد استعلام‌ها و مجوزهای حوزه اراضی

درجلسه امروز کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری به ریاست محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایجاد پنجره واحد استعلام‌ها و مجوزهای در حوزه اراضی پیشنهاد شد.

به گزارش عیارآنلاین، امروز جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری برگزاری شد. در این جلسه گزارشی از عملکرد بیست ماهه و کمیته‌های تخصصی اصلی و فرعی این کارگروه ارائه شد.

سامانه پیشنهادی یکپارچه‌ سازی استعلام‌ها و مجوزهای حوزه اراضی(پنجره واحد) همچنین اقدامات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص ساماندهی اراضی حریم و سواحل و مستحدثات ساحلی ارائه شد.

اعضای کارگروه در این جلسه  بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های ذی‌نقش، مدیریت یکپارچه استعلام‌ها و مجوزهای حوزه زمین تاکید کردند.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری در این جلسه اظهار کرد: ارائه طرح ها، برنامه‌های اجرایی و راهکارهایی عملیاتی برای تحقق اهداف مبارزه با زمین خواری باید از سوی کمیته‌های تخصصی اصلی و فرعی زیر مجموعه کارگروه مورد تاکید کرد.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: