کشت محصول آب بر به داخل گلخانه ها می رود

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران گفت: توسعه کشت گلخانه سبزی و صیفی در راستای مدیریت مصرف آب یکی از پروژه های مهم اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش عیارآنلاین، عباسعلی عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه سیاست وزارتخانه کاهش کشت محصولات آب بر است ، اظهار داشت: در راستای اجرا و تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی شاخص بهره وری به عنوان محوری ترین پروژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف آب یکی از شاخصه های مهم بهره وری است، افزود: در این زمینه رویکرد بخش تولیدات گیاهی برآن است تا حد امکان کشت محصولات آب بر را به محیط های بسته گلخانه ای انتقال دهد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: در سطح استان کشت محصولات آب بر همچون هندوانه را به حداقل امکان رسانده ایم و از طرفی برای کشت محصولاتی نظیر علوفه ذرت از ارقام زودرس استفاده کردیم تا با این روش فشار کمتری به منابع زیر زمینی آید.
وی تصریح کرد: با توسعه کشت محصولات سبزی و صیفی در گلخانه علاوه بر کاهش یک پنجم آب مصرفی با عملکرد ۸ الی ۱۰ برابری محصول در واحد سطح روبرو خواهیم بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: