سرپرست بانک توسعه تعاون:

یکی از معضلات سیستم بانکی کشور کمبود سرمایه است

مهدیان، سرپرست بانک توسعه تعاون: یکی از معضلات سیستم بانکی کشور به ویژه در بانک‌های دولتی از جمله بانک توسعه تعاون، کمبود سرمایه است که به شدت سیستم بانکی دولتی را آزار می‌دهد و این سرمایه ناچیز توان اعطای تسهیلات بانک‌ها را کاهش داده و آنها را با تنگناهای مالی و اعتباری مواجه می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الله مهدیان جذب سپرده‌های مردمی را از عمده‌ترین شیوه‌های تامین مالی در کشور ذکر کرد گفت: تسهیلات وصولی، کارمزدها، فروش انواع اوراق از جمله گواهی سپرده، صکوک اجاره و خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی می‌تواند از منابعی باشد که بانک‌ها می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
سرپرست بانک توسعه تعاون اظهارداشت: موضوع بعدی می‌تواند استقراض در نظام بانکی باشد؛ به نحوی‌که منابع مازاد بانک‌ها می‌تواند در اختیار بانک‌هایی قرار گیرد که کسری منابع دارند.
مهدیان ادامه داد: وجوه دولتی و وجوه اداره شده که در قالب تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند با بانک‌ها منعقد شود هم باعث خواهد شد توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد.
وی افزود: همچنین موضوع افزایش سرمایه بانک ها به عنوان یکی از شیوه های تامین مالی در نظام بانکی مطرح است که در بانک های دولتی آورده دولت و در بانک های خصوصی نیز سرمایه سهامداران وارد می شود.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: یکی از معضلات سیستم بانکی کشور به ویژه در بانک‌های دولتی از جمله بانک توسعه تعاون، کمبود سرمایه است که به شدت سیستم بانکی دولتی را آزار می‌دهد و این سرمایه ناچیز توان اعطای تسهیلات بانک‌ها را کاهش داده و آنها را با تنگناهای مالی و اعتباری مواجه می‌کند.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: