بانک مرکزی:

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۷۸ هزار میلیارد تومان است 

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۷۸۴٫۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۹۲۳٫۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۹٫۶ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس جدول ۱ که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال ۱۳۹۵ است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال جاری مبلغ ۱۸۲۳٫۴هزار میلیارد ریال معادل ۶۵٫۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۶۲٫۵ هزار میلیارد ریال معادل ۵۷٫۱ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاری معادل ۶۶۴٫۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶٫۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۸۲۳٫۴  هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از ۷۸۶٫۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴٫۶ درصد آن (مبلغ ۶۶۴٫۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

  

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۱۶۶۸۰۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۷۱۳ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۲۲۶۳۰۷۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۰۲ میلیون ریال پرداخت شده است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

منبع: بانک مرکزی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: