عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

کارگران با تجمیع بیمه ها، خدمات درمانی مطلوب تری می‌گیرند

حمزه، عضو کمیسیون بهداشت مجلس: با اجرای قانون تجمیع بیمه ها نه تنها حقوق کارگران تضعیف نمی شود، بلکه کارگران از خدمات درمانی مطلوب تری بهره مند خواهند شد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر احمد حمزه، نماینده کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب با اشاره به اینکه هیچ ارتباطی میان تضییع حقوق کارگران و بحث تجمیع بیمه ها وجود ندارد گفت: قبل از اینکه بیمه ها به وزارت رفاه منتقل شوند در وزارت بهداشت بودند و هیچ حرفی از ضایع شدن حقوق کارگران در آن مقاطع مطرح نشد، حالا که وزارت بهداشت مجددا درخواست این شرایط را دارد بحث تضعیف حقوق کارگران به میان آمده است که این حرف درستی نیست .

وی با بیان اینکه وضعیت بهداشت و درمان کارگران با تجمیع بیمه ها بهتر می شود افزود: در حال حاضر سهم بیمه درمانی کارگران از صندوق تامین اجتماعی به طور کامل به درمان اختصاص پیدا نمی کند. با تجمیع بیمه ها از آنجا که کل منابع در یک صندوق و در اختیار وازرتخانه ای که هزینه می کند و می خواهد خدمات را ارائه دهد قرار می گیرد، در نتیجه خدمت رسانی بهتر خواهد شد و وزارت بهداشت، بهتر می تواند مدیریت کند که منابع کجا باید هزینه شود.

منبع: سلامت آنلاین

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: