۵ سال گذشت و زیرنظام‌های سند تحول تصویب نشد!

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بعد از ۵ سال آن‌چنان که باید و شاید پیش نرفته است؛ عدم تصویب برنامه‌های اجرایی زیرنظام‌ها مهم‌ترین دلیل برای اثبات این ادعا محسوب می‌شود.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورشبه گزارش عیارآنلاین، پس از گذشت ۵ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همچنان اجرای آن به طور شایسته‌ای صورت نگرفته است؛ سندی که مجلس و دولت وظیفه تصویب و اجرای آن را بر عهده دارند. در همین رابطه باید گفت که تهیه نقشه راه سند تحول به اجرای صحیح آن کمک شایانی می‌کند. نقشه راهی که بدون شک برنامه اجرایی زیرنظام‌های شش‌گانه سند، بخش مهمی از آن محسوب می‌شوند. زیرنظام‌های اصلی سند تحول بنیادین، بخش‌های اساسی نظام آموزش وپرورش در جهت پشتیبانی از جریان تربیت، انجام رسالت نظام آموزش و پرورش و کمک به تحقق اهداف و کارکردهای آن است که عملکرد این زیرنظام‌ها تمامی مولفه‌های این نظام را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.

زیرنظام‌های اصلی سند تحول بنیادین شامل مدیریت و راهبری تربیتی، برنامه درسی، تربیت‌معلم و تامین منابع انسانی، تامین و تخصیص منابع مالی، تامین فضا و تجهیزات و فناوری و پژوهش و ارزشیابی است که طبق سند تحول، آموزش و پرورش موظف شد تا برنامه اجرایی زیرنظام‌ها را ظرف مدت یک سال (تا سال ۹۱) تدوین نماید و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند. این زیرنظام‌ها به‌ منزله وجوه مختلف پشتیبانی نظام تعلیم و تربیت هستند که به طور پیوسته در تعامل وتبادل با یکدیگرند.

با وجود تاکید سند، تاکنون فقط برنامه ۳ زیر نظام نهایی شده است. در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت که شورای عالی آموزش و پرورش در اسفند ۹۳ زیرنظام برنامه درسی، در خرداد ۹۵ زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری و در شهریور ۹۵ زیرنظام پژوهش و ارزشیابی را تصویب کرد. یادآور می‌شود که اهمیت تدوین برنامه اجرایی زیرنظام‌ها از آنجا نشات می‌گیرد که تدوین نقشه راه اجرای سند منوط به تدوین و تصویب همه شش زیرنظام‌های سند است. به دیگر بیان تا زمانی که برنامه اجرایی زیر نظام‌های مذکور نهایی نشود، نمی‌توان گفت که نقشه راه اجرای سند به سرانجام رسیده است. نکته جالب توجه آنکه فانی، وزیر وقت اعلام نمود که پیش‌نویس نقشه راه سند، در اسفند ۹۳ آماده شد. با توضیحات فوق، این ابهام مطرح می‌شود که نقشه راهی که وزیر وقت آموزش و پرورش از آن سخن می‌گفت، چه نسبتی با برنامه اجرایی زیر نظام‌ها خواهد داشت؟ اما در ادامه این قضایا، دکتر فانی پاییز ۹۴ در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش طی سخنانی بر ابهامات موجود در این باره افزود و اعلام کرد که زیر نظام‌های سند بیشتر در حوزه طراحی است و نه اجرا. وی ضمن اذعان بر اختلاف میان برنامه‌های زیر نظام‌ها و نقشه راه سند، اعلام کرد که نقشه راه تهیه شده می‌تواند با خروجی زیر نظام‌ها یکی باشد و در عمل نیز دیده خواهد شد که اختلاف‌ها زیاد نیست!

با توجه به پیش‎بینی تامل‌‌برانگیز فانی، این سوال مطرح خواهد شد که اگر پیش‌نویس نقشه راه اجرای سند، همان برنامه‌های زیر نظام‌ها نیست، پس چگونه پیش از تدوین و تصویب زیر نظام‌ها رونمایی گردیده است؟

به هر ترتیب باید پذیرفت که اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بعد از ۵ سال چنان که باید و شاید پیش نرفته است؛ عدم تصویب برنامه‌های اجرایی زیر نظام‌ها مهم‌ترین دلیل برای اثبات این ادعا محسوب می‌شود. حال با توجه به اینکه آشتیانی، وزیر جدید آموزش و پرورش در برنامه خود، تدوین و تصویب برنامه زیر نظام‌ها را مدنظر داده است، امید می‌رود که این زیر نظام‌ها هرچه سریع‌تر جهت تصویب در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گیرد. البته باید عنایت داشت که اجرای سند به تصویب زیر نظام‌ها ختم نمی‌شود، لذا اجرای برنامه‌های مصوب باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

منبع: آفتاب یزد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: