۳۰ آبا ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۱
از سوی پایگاه ای‌اس‌آی (ESI) بررسی شد؛

در طول ده سال مورد بررسی روند تولیدات علمی ایران شاهد رشد خطی بوده است

پایگاه ای‌اس‌آی (ESI) وضعیت ایران در حوزه‌های مختلف علمی را ارائه کرد که این آمار شامل تمامی مقالات چاپ شده در ۱۰ سال اخیر این مجلات(مجلاتی که در نمایه‌های استنادی آی‌اس‌آی (ISI) نمایه می‌شوند) است.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از سایت دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، پایگاه ای‌اس‌آی (ESI) به گردآوری آمار و اطلاعات درباره پیشرفت علوم مبتنی بر شمارش انتشار مقالات مجلات از پایگاه علمی تامسون رویترز می‌پردازد که شامل تمامی مقالات چاپ شده در ۱۰ سال اخیر این مجلات(مجلاتی که در نمایه‌های استنادی آی‌اس‌آی (ISI) نمایه می‌شوند) است.

در گزارش حاضر، این پایگاه در آپریل ۲۰۱۶ روزآمد شده است که شامل بیش ۱۰ میلیون مقاله از ۲۲ رشته خاص است که این اطلاعات مربوط به اول ژانویه ۲۰۰۵ تا پنجم ژوئن ۲۰۱۵ است.
محتویات این پایگاه اطلاعات آماری است که برای سیاست‌گذاران علم و فناوری، اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها، مدیران تحقیقات پروژه‌ای، تحلیلگران، پژوهشگران، متخصصان اطلاعات دولتی، اعضای فرهنگستان‌ها، صنعت انتشارات، سرویس‌های مالی و سازمان‌های تحقیقاتی ایجاد شده است.
موضوعات تحت پوشش این پایگاه عبارت از علوم کشاورزی، زیست‌شناسی و زیست شیمی، شیمی، پزشکی بالینی، علوم کامپیوتر، اقتصاد و بازرگانی، مهندسی، محیط زیست، زمین‌شناسی، ایمنی شناسی، علم مواد، ریاضیات، میکروبیولوژی، زیست مولکولی و ژنتیک، علوم میان‌رشته‌ای، عصب شناسی و رفتارشناسی، داروسازی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری، روانپزشکی، روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم فضایی است.

این پایگاه در ISI Web of Knowledge قابل دسترسی است و یک منبع برای تجزیه و تحلیل کلی علوم است.
۱- به صورت کلی در طول ده سال مورد بررسی روند تولیدات علمی ایران شاهد رشد خطی بوده است. از آنجایی که این پایگاه دوره‌ای پنج‌ساله را مورد بررسی قرار می‌دهد به صورت کلی نشان داده شده است. یعنی حتی ممکن است در برخی از سال‌ها شاهد افت در شتاب تولیدات علمی هم باشد.
۲- از لحاظ کیفی در طول ده سال مورد بررسی نیز تعداد استناد به ازای هر مقاله نیز افزایش داشته است. یعنی از ۲٫۳۳ استناد به ازای هر مقاله منتشر شده در نشریات معتبر علمی در سال ۲۰۰۵ به ۳٫۵۲ استناد به ازای مقاله در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
۳- تعداد مقالات برتر ایران از ۱۹۶ عنوان در سال ۲۰۰۵ به ۷۵۸ عنوان در سال ۲۰۱۵ رسیده است. تعداد استناد به مقالات علمی ایران، از ۱۷۸٫۲۱ استناد به از هرمقاله در سال ۲۰۰۵ به ۵۲٫۳۲ استناد به ازای هر مقاله در سال ۲۰۱۵ می‌رسیم یعنی به طور متوسط حدود ۷۶٫۵ برابر استناد برای مقالات به صورت کلی در سال ۲۰۰۵ و حدود ۱۵ برابر استناد مقالات کل ایرانی در سال ۲۰۱۵ استناد دریافت کرده‌اند.
۴- تعداد تولیدات علمی در حوزه ایمنی شناسی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از ۵۰۳ تولید علمی به ۱۳۷ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از ۱ عنوان در سال ۲۰۰۶ به ۲ عنوان مقاله برتر در سال ۲۰۱۵ رسیده است. لازم به توضیح می‌باشد که این حوزه در سال ۲۰۰۵ مقاله برتری نداشته و در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ تعداد ۳ عنوان مقاله برتر داشته است.
۵- تعداد تولیدات علمی در حوزه علم مواد در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از ۳۰۲۹ تولید علمی به ۱۰۶۲۲ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از ۱۰ عنوان در سال ۲۰۰۵ به ۱۸ عنوان در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
۶- تعداد تولیدات علمی در حوزه ریاضیات در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از ۲۲۴۷ تولید علمی به ۵۵۰۲ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از ۳۳ عنوان در سال ۲۰۰۵ به ۸۰ عنوان در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
۷- تعداد تولیدات علمی در حوزه میکروبیولوژی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته است و از ۴۶۵ تولید علمی به ۲۱۷۱ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از ۱ عنوان در سال ۲۰۰۵ و در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نیز همین یک عنوان مقاله برتر را داشته است و بعد از آن یعنی از سال ۲۰۰۸ به بعد هیچ مقاله برتری نداشته است.
۸- تعداد تولیدات علمی در حوزه زیست مولکولی و ژنتیک در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از ۳۹۶ تولید علمی به ۱۷۵۷ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از ۱ عنوان در سال ۲۰۰۷ به ۹ عنوان در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
۹- تعداد تولیدات علمی در حوزه عصب شناسی و رفتارشناسی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از ۶۶۴ تولید علمی به ۱۶۸۵ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از ۱ عنوان در سال ۲۰۰۵ به ۲ عنوان در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
۱۰- تعداد تولیدات علمی در حوزه داروسازی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از ۱۳۴۱ تولید علمی به ۳۹۶۰ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از ۵ عنوان در سال ۲۰۰۵ به ۱۴ عنوان در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
۱۱- تعداد تولیدات علمی در حوزه فیزیک در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته است و از ۳۶۸۰ تولید علمی به ۹۸۵۳ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از ۱۴ عنوان در سال ۲۰۰۵ به ۸۱ عنوان در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
۱۲- تعداد تولیدات علمی در حوزه علوم گیاهی و جانوری در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از ۲۴۱۳ تولید علمی به ۵۷۴۲ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از ۳ عنوان در سال ۲۰۰۵ به ۷ عنوان در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
۱۳- تعداد تولیدات علمی در حوزه روانپزشکی و روانشناسی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از ۲۲۳ تولید علمی به ۴۹۸ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته از ۱ عنوان در سال ۲۰۰۵ به ۳ عنوان در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
۱۴- تعداد تولیدات علمی در حوزه علوم اجتماعی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از ۱۰۲۸ تولید علمی به ۲۲۹۴ عنوان افزایش یافته است.

تعداد مقالات برتر این رشته از ۴ عنوان در سال ۲۰۰۵ به ۷ عنوان در سال ۲۰۱۵ رسیده است.
۱۵- تعداد تولیدات علمی در حوزه علوم فضایی در دوره‌های پنج ساله، در طول ده سال مورد بررسی رشد داشته و از ۱۹۰ تولید علمی به ۶۸۳ عنوان افزایش یافته است. تعداد مقالات برتر این رشته تا پایان سال ۲۰۱۴ هیچ مقاله برتری وجود نداشته؛ ولی در سال ۲۰۱۵ برای این حوزه ۲ عنوان مقاله برتر ثبت شده است.
مطابق آخرین آمار این پایگاه، طی دوره ۱۰ سال و ۱۰ ماهه اول ژانویه ۲۰۰۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵، که به صورت دوره‌های ۵ ساله آمار ارائه می‌کند، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در رشد علمی به شرح ذیل است.
آمار تعداد تولیدات علمی ایران در دوره‌های پنج ساله

داده‌های نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد که به صورت کلی در طول ده سال مورد بررسی روند تولیدات علمی ایران شاهد رشد خطی بوده است. از آنجایی که این پایگاه دوره‌ای پنج‌ساله را مورد بررسی قرار می‌دهد، این آمار به صورت کلی قابل نمایش است یعنی حتی ممکن است در برخی از سال‌ها شاهد افت در شتاب تولیدات علمی هم باشد.
کیفیت تولیدات علمی
یکی از راه‌های کیفیت تولید علمی مرجع شدن و محل رجوع به آن است. به این معنی که سایر دانشمندان نیز از آن استفاده کرده و در کار علمی خود از آن استناد کنند و به صورت کلی آن مورد تایید قرار داده و صحت آن را نیز مورد تاکید قرار دهند. به همین دلیل استناد می‌تواند یکی از راه‌های شناسایی کیفیت یک تولید علمی باشد.

آمار کلی تعداد استنادات ایران در دوره‌های پنج‌ساله

آمارها در زمینه تعداد استنادات نیز در نمودار شماره ۲ نشان می‌دهد که به صورت کلی در طول ده سال مورد بررسی روند تعداد استنادات علمی ایران نیز شاهد رشد خطی بوده است.

آمار استناد به ازای هر مقاله ایران در دوره‌های پنج ساله:

با توجه به اطلاعات نمودار شماره ۳، از لحاظ کیفی در طول ده سال مورد بررسی نیز تعداد استناد به ازای هر مقاله نیز افزایش داشته است. یعنی از ۲٫۳۳ استناد به ازای هر مقاله منتشر شده در نشریات معتبر علمی در سال ۲۰۰۵ به ۳٫۵۲ استناد به ازای مقاله در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: