عضو کمیسیون اصل نود مجلس:

وزارت رفاه به وظایف ذاتی اش آگاه نیست

کمالی پور، عضو کمیسیون اصل نود مجلس: وزارت رفاه به وظایف عملکردی و ذاتی خود آگاه نیست و متاسفانه به جای رسیدگی به وظایف ذاتی خود، تلاش می کند که تولیت درمان را به عهده بگیرد.

به گزارش عیارآنلاین، یحیی کمالی پور ضمن تاکید بر اجرایی شدن قانون طرح تجمیع بیمه ها افزود: یکی از بن بست های موجود در حوزه درمان و سلامت مردم، نحوه فعالیت شورای عالی بیمه سلامت است که به جای این که در تولیت وزارت بهداشت و درمان باشد، زیر نظر وزارت رفاه است و این تعارض تا زمانی که شورای عالی بیمه سلامت به مجموعه اصلی خود منتقل نشود، حل نخواهد شد.

 وی عنوان کرد: از نظر من و نمایندگانی که با تصویب و اجرایی شدن قانون تجمیع بیمه ها موافق هستند، فلسفه وجودی وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت مردم است. زمانی که یقین داریم درمان مردم باید زیر نظر وزارت بهداشت و زیر مجموعه های آن باشد، دلیلی ندارد که وزارتخانه دیگری همچون وزارت رفاه پا به عرصه بگذارد و برای اخذ تولیت سلامت و درمان مردم پافشاری کند.

کمالی پور تاکید کرد: اگر وزارت رفاه با کارکرد ذاتی وزارتخانه اش آشنایی داشت، امروز شاهد بروز مشکلات مختلف در عرصه رفاه و سلامت مردم نبودیم.

وی با اشاره به این که سنگ اندازی های وزارت رفاه در برابر اجرایی شدن قانون تجمیع بیمه ها به هیچوجه منطقی نیست، یادآور شد: دولت و مجلس موظف است در راستای اجرای قوانینی که در قانون اساسی کشور به صراحت به آن اشاره شده است و شامل قانون تجمیع بیمه ها نیز می شود، ورود کرده تا قانون اجرایی شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: هر جا که قانون به مرحله اجرا درنیاید، ناهنجاری در جامعه ایجاد می شود. در بحث اجرا نشدن تجمیع بیمه ها نیز  شاهد عدم توجه به قانون، فرار از قانون و دور زدن آن هستیم.

کمال پور با تاکید بر این که بهتر است تولیت درمان به وزارت بهداشت و درمان واگذار شود، عنوان کرد: در صورت واگذاری تولیت به وزارت بهداشت، مردم نیز از سردرگمی که شاهد آن هستیم نجات پیدا می کنند. در حال حاضر لجام گسیختگی عجیبی در بیمه ها وجود دارد که همگی باید ساماندهی شوند.

منبع: سلامت آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: