معاون درمان وزیر بهداشت:

بیمارستانهای دولتی، شرکتی می‌شوند

آقاجانی، معاون درمانی وزیر بهداشت: در مدل شرکتی، اداره کردن بیمارستانها، مالکیت دولتی بیمارستان حفظ می‌شود، اما اداره بیمارستان به شرکت غیر دولتی واگذار می شود،به شرط اینکه تعرفه دولتی را رعایت کنند و پرداختی مردم افزایش پیدا نکند

به گزارش عیارآنلاین، محمد آقاجانی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد وزارت بهداشت برای بهبود خدمات بیمارستانی در برنامه ششم چیست، پاسخ داد: پیشنهادهای متعددی وارد لایحه برنامه ششم شده است که اصلاح وضعیت و ساختار بیمه‌ها، تامین منابع پایدار برای سلامت مردم و تغییر مدیریت بیمارستانهای دولتی از مهمترین آنهاست.

**بیمارستانهای دولتی چابک و کارآمد نیستند
وی گفت: یکی از مهمترین مشکلات وزارت بهداشت در اداره بیمارستانها، دولتی بودن آنهاست، شیوه اداره دولتی بیمارستانها با بورکراسی و مشکلات بسیار زیادی مواجه است،بیمارستانهای دولتی چابک نیستند، نمی‌توانند به درستی از منابعی که در اختیار دارند، استفاده کنند و باید با اختیارات بیشتری اداره شوند.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: شیوه دولتی اداره شدن بیمارستانها باعث شده که بخش مهمی از منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی در بیمارستانها هدر برود و کارایی لازم را نداشته باشند و به طور کلی ساختار مدیریت دولتی ساختار بروکراتیک و کندی است.
آقاجانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که مدل پیشنهادی وزارت بهداشت برای اداره بیمارستانهای دولتی چیست، گفت: مدل پیشنهادی وزارت بهداشت که در لایحه برنامه ششم نیز آمده، این است که بیمارستانهای دولتی در قالب شرکتهای غیر دولتی اداره شوند.
وی اضافه کرد: در این مدل اداره کردن بیمارستانها، مالکیت دولتی بیمارستان حفظ می‌شود، اما اداره بیمارستان به شرکت غیر دولتی واگذار می شود،به شرط اینکه تعرفه دولتی را رعایت کنند و پرداختی مردم افزایش پیدا نکند.
معاون درمان وزیر بهداشت ادامه داد: در واقع مالکیت دولتی، بیمارستان حفظ می‌شود اما نوع اداره بیمارستان تغییر می‌کند و شرکتی می‌شود و به نوعی اداره کل بیمارستان به یک شرکت غیر دولتی واگذار می‌شود.
وی گفت: در صورت تصویب این پیشنهاد وزارت بهداشت در مجلس، برنامه این است که به مرور این طرح در کل بیمارستانهای دولتی اجرا شود و به کل کشور تعمیم یابد.

**آمادگی وزارت بهداشت برای واگذاری بیمارستانها به سازمان تامین اجتماعی
آقاجانی در پاسخ به این پرسش که در خیلی از کشورها، اداره بیمارستانها به شهرداری ها واگذار می‌شود، آیا وزارت بهداشت آمادگی دارد، اداره بیمارستانها را به سازمانهایی مثل شهرداری‌ها یا سازمان تامین اجتماعی واگذار کند، توضیح داد: اگر پوشش خدمات درمانی به طبقات فقیر و پایین جامعه که وظیفه وزارت بهداشت است، حفظ شود و این سازمانها بپذیرند که با تعرفه دولتی کار کنند، وزارت بهداشت از واگذاری بیمارستانهای دولتی به این سازمانها استقبال می‌کنند.
وی تاکید کرد: البته شرط وزارت بهداشت برای واگذاری بیمارستانها به این سازمانها این است که تعرفه دولتی را رعایت کنند و پرداختی مردم محدود بماند و در هیچ شرایطی دست رد به سینه مردم محروم نخورد.

**تبعیض و دوگانگی در سازمان تامین اجتماعی
معاون درمان وزیر بهداشت اضافه کرد: نکته مهمی که در مورد سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، این است که باید تکلیف هزینه کرد منابع سازمان تامین اجتماعی روشن شود، زیرا اکنون یک نوع دوگانگی و تبعیض در نحوه هزینه کرد منابع سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.
آقاجانی در پاسخ به این پرسش که چه دوگانگی و تبعیضی وجود دارد، گفت: خرید خدمت سازمان تامین اجتماعی از بیمارستانهای ملکی خودش با بیمارستانهای وزارت بهداشت کاملا متفاوت است و خدمات درمانی را از بیمارستانهای خودش به مراتب گرانتر از بیمارستانهای دولتی خریداری می کند.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: سوال ما از مسئولان سازمان تامین اجتماعی این است که آیا کیفیت خدمات درمانی بیمارستانهای دولتی که خدمات فوق تخصصی را با حضور استادان دانشگاهها ارائه می‌کنند از بیمارستانهای تامین اجتماعی ضعیف‌تر است که ارزانتر خریداری می‌کنند.
وی گفت: تبعیض دیگری که سازمان تامین اجتماعی اعمال می‌کند، تبعیض در زمان پرداخت، بین بیمارستانهای خودش و بیمارستانهای دولتی است و زمان پرداخت به بیمارستانهای دولتی با ماهها تاخیر و فاصله نسبت به بیمارستانهای خودش انجام می‌شود و همواره مطالبات و معوقات زیادی با ماهها تاخیر وجود دارد.
وی افزود: دوگانگی در پرداخت سازمان تامین اجتماعی بین بیمارستانهای دولتی و بیمارستانهای ملکی خودش، مشکلات زیادی ایجاد کرده است در حالی که بیمارستانهای دولتی بدون هیچ شرطی،کارگران و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را پذیرش می‌کند و به آنها خدمات درمانی ارائه می‌کند.
هم اکنون حدود ۹۰۰ بیمارستان در کشور فعال است که حدود ۵۸۰ بیمارستان آن دولتی و وابسته به وزارت بهداشت است و بقیه شامل بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی، دستگاههای دولتی، بیمارستانهای خصوصی و خیریه است.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: