رشد ۸ درصدی معاملات اوراق مسکن در آبانماه

تعداد ۹۰۰هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۷۴۰میلیارد ریال در آبان ماه امسال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب نشان از رشد ۸ و ۲۷ درصدی حجم و ارزش معاملات این اوراق نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

به گزارش عیارآنلاین، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در آبان ماه امسال نشان می دهد طی ۲۱ روز معاملاتی تعداد ۶میلیارد و ۵۱۶میلیون ورقه بهادار در ۴۸۶هزار نوبت به ارزش ۴۴هزار و ۶۴۷میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از رشد ۹۴، ۹۸ و ۱۰۳ درصدی حجم، دفعات و ارزش معاملات فرابورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت ۲۵۵۶میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷۶۹۰میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۲۰۹۸میلیون ورقه بهادار به ارزش ۸۲۱۸میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۶۷۱و ۱۰۱۶درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افزایش ۱۳۱و ۲۴۷ درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با آبان ماه سال ۹۴ است.
این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۱۳۷میلیون اوراق بدهی به ارزش ۲۵هزار و ۸۰۹میلیارد ریال معامله شده است که از رشد ۱۳ و ۵۵ درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.
افزون بر این؛ بالغ بر ۱۱۲میلیون صندوق سرمایه گذاری قابل معامله به ارزش ۱۳۹۹میلیارد ریال و ۹۰۰هزار ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۷۴۰میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از رشد ۶درصدی حجم و ۸۱درصدی ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و افزایش ۸ درصدی حجم و رشد ۲۷درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن دارد.

منبع: مسکن نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: