عضو کمیسیون بهداشت و درمان:

افزایش تعرفه ها به شکلی که در برخی حوزه ها اتفاق افتاد از اشکالات طرح تحول سلامت است

پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان: منابع در اجرای طرح تحول سلامت باید در مواقع لزوم هزینه شده و بایداز هدر رفت اعتبارات جلوگیری کرد، هرچند که در این حوزه به ویژه درخصوص افزایش تعرفه ها اشکالات وجود داشت به طوری که شاید بتوان گفت افزایش تعرفه ها به شکلی که در برخی حوزه ها اتفاق افتاد از اشکالات طرح تحول سلامت است.

به گزارش عیارآنلاین، عباسعلی پوربافرانی، درخصوص پیشنهادهای مطرح شده مبنی بر ضرورت تحقیق و تفحص از بخش های مختلف طرح تحول سلامت و بیمه ها حتی بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت، گفت:  تحقیق و تفحص از هردستگاهی حق نمایندگان مجلس است، البته تحقیق و تفحص به آن معنا نیست که دستگاه مربوطه دارای عملکرد ضعیف و یا مشکلات بسیار است، بلکه تحقیق و تفحص به معنای نظارت بیشتر نمایندگان بر اقدامات دستگاه ها است و درصورت نیاز تحقیق و تفحص می تواند از هر نهادی صورت گیرد.

نماینده مردم نایین درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید از اهرم نظارتی خود در هرحوزه ای به ویژه بخش بهداشت و درمان و بیمه ها استفاده کند، افزود: یکی از موضوعات چالش برانگیز درکمیسیون بهداشت بحث طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت بود که حائز آراء کافی نشد.

وی با تاکید بر اینکه ممکن است که نمایندگان مجلس درمقطعی طبق تشخیص و ضرورت اقدام به پیگیری تحقیق و تفحص از بیمه ها کنند، افزود: نظارت درهمه حوزه ها باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت یک طرح ملی و دارای جایگاه خاصی است، تصریح کرد: مسئولان مربوطه تلاش های بسیاری را برای ارایه خدمات دهی بهتر به مردم با اجرای این طرح انجام دادند اما ناگفته نماند که این طرح دارای نواقص و ایراداتی نیز است که باید مرتفع شود.

پوربافرانی با تاکید براینکه منابع در اجرای طرح تحول سلامت باید در مواقع لزوم هزینه شده و بایداز هدر رفت اعتبارات جلوگیری کرد، گفت: هرچند که در این حوزه به ویژه درخصوص افزایش تعرفه ها اشکالات وجود داشت به طوری که شاید بتوان گفت افزایش تعرفه ها به شکلی که در برخی حوزه ها اتفاق افتاد از اشکالات طرح تحول سلامت است.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه مطالبات تامین اجتماعی از دولت و بدهی دولت به بیمه سلامت از مهمترین دغدغه های مسئولان است، افزود: داروخانه داران بسیاری درخصوص عدم تعیین تکلیف و پرداخت معوقات خود از سوی بیمه ها به نمایندگان مراجعه کردند، بنابراین این کاستی ها و عملکردهای مسئولان باید مورد نظارت و بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مصوبه ۸ هزارمیلیاردی مجلس برای بیمه سلامت، تصریح کرد: متاسفانه این اعتبارات هنوز هزینه نشده زیرا نقدینگی وجود ندارد، بنابراین باید دلایل عدم پرداخت هزینه ها را مشخص کرد؛ ضمن اینکه باید به عدالت اجتماعی درحوزه بهداشت و درمان توجه کرد.

بر اساس این گزارش، پیش از این رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه لازم است از تمام قسمت ها و جزء به جزء طرح تحول سلامت تحقیق و تفحص انجام شود، گفت: حتی سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت هم باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: