اجرای استاندارد ملی برای تجهیزات در تمامی مدارس اعم از دولتی و غیردولتی

رئیسی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس: یکی از مطالبات ما وضع استاندارد ملی برای توجه به تجهیزات مدارس و فضاهای آموزشی است. طی ۲ سال گذشته استاندارد بودن تجهیزات و فضای آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اجرای استاندارد ملی برای تجهیزات در تمامی مدارس اعم از دولتی و غیردولتی در کلیه مقاطع تحصیلی باید اعمال شود و به طور پیوسته توسط متخصصان ارزیابی شود.

به گزارش عیارآنلاین، مرتضی رئیسی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس؛ در خصوص توجه به رعایت استانداردها در فضای آموزشی و مدارس کشور اظهار داشت: طراحی فضای آموزشی توسط مهندس معمار انجام می‌شود و این امر مبتنی بر مسائل فنی است که باید متناسب با تغییرات روز اجرایی شود.

وی توجه به روند به روزآوری و طراحی فضای مناسب در مدارس را بااهمیت خواند و اضافه کرد: باید تجهیزات نیز بر اساس استانداردها در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ادامه داد: توجه به استانداردسازی تجهیزات یکی از مطالباتی است که خودمان نیز به آن توجه داریم و باید به صورت استاندارد ملی توسط مراجع ذیربط تدوین شود.
رئیسی بیان کرد: طی ۲ سال گذشته استاندارد بودن تجهیزات و فضای آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته است البته باید این روند همچنان تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه نظر متخصصان باید در استانداردسازی تجهیزات مدارس لحاظ شود، عنوان کرد: تجهیزات مناسب در امر یادگیری تأثیر داشته و به بهبود آن کمک می‌کند.
رئیسی یادآور شد: اجرای استاندارد ملی برای تجهیزات در تمامی مدارس اعم از دولتی و غیردولتی در کلیه مقاطع تحصیلی باید اعمال شود و به طور پیوسته توسط متخصصان ارزیابی شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: