اجازه دولت به وزارت جهاد کشاورزی برای امضای موافقت‌نامه همکاری با مغولستان در زمینه قرنطینه دام

با تصمیم هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه بین ایران و مغولستان درخصوص همکاری در زمینه قرنطینه دام و خدمات دامپزشکی اقدام کند.

به گزارش عیارآنلاین، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان درخصوص همکاری در زمینه قرنطینه دام و خدمات دامپزشکی در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

به نام خدا

موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان در خصوص همکاری در زمینه قرنطینه دام و خدمات دامپزشکی

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان که از این پس « طرف های متعاهد» خوانده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقت نامه‌ همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱- دامنه شمول موافقت نامه

دامنه شمول این موافقت نامه عبارت است از همکاری دو جانبه به منظور کنترل، پیشگیری و ریشه کنی و ارتقاء نظام مراقبتی و نظارتی بیماری های حیوانات خاکزی و آبزی و نیز تسهیل در امر تجارت کالاهای مندرج در مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی و مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات آبزی سازمان جهانی بهداشت دام که از این پس «کتابهای کد » نامیده خواهد شد.

ماده ۲ – تعاریف

اصطلاحات مندرج در این موافقت نامه دارای همان معنایی است که در کتابهای کد سازمان جهانی بهداشت دام و اصلاحات بعدی آن آمده است.

ماده۳ – مراجع صلاحیتدار

وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران (سازمان دامپزشکی کشور) و وزارت غذا و کشاورزی مغولستان (آژانس دامپزشکی و بهنژادی دام)، مراجع صلاحیتدار برای اجرای این موافقت نامه می‌باشند.

ماده ۴ – محتوای همکاری

۱– طرفهای متعاهد علاوه بر ارسال فرم‌های گزارش بیماری‌ها طبق دستورالعملهای مندرج در کتابهای کد، به صورت مستقیم نیز تبادل اطلاعات خواهند نمود.

۲– طرفهای متعاهد آخرین نسخه از قوانین و مقررات خود در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشه کنی بیماری‌های مندرج در کتابهای کد را مبادله خواهند نمود.هر گونه تغییر در قوانین و مقررات مذکور در اسرع وقت ممکن و حداکثر ظرف مدت ۳۰روز از زمان لازم‌الاجرا شدن آنها در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد، به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهد رسید.

۳– طرفهای متعاهد نسبت به ارتقاء همکاری های دو جانبه بین مراکز تحقیقاتی و علمی خود در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی بیماری‌های مندرج در کتاب های کد تلاش خواهند کرد و نتایج و اطلاعات بدست آمده از آن را بدون رضایت طرف متعاهد دیگر در اختیار طرف ثالث نخواهند گذاشت. همچنین در صورت درخواست، کمکهای متقابل را براساس ترتیبات دو جانبه بعدی به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

۴– طرفهای متعاهد متعهد به بررسی و در صورت امکان انجام همکاری در زمینه توسعه خدمات قرنطینه دامی و دامپزشکی، آموزش متخصصان، ارائه وسایل آزمایشگاهی، تشخیص و تحقیق همچنین تولیدات و عرضه داروهای دامپزشکی خواهند بود.

ماده ۵- شرایط واردات ، صادرات و گذر

۱- واردات و صادرات و گذر کالاهای موضوع این موافقتنامه براساس دستورالعمل‌های بهداشتی، قرنطینه‌ای و تشخیصی مندرج در کتاب های کد صورت خواهد پذیرفت.

۲- واردات کالاهای موضوع این موافقتنامه به قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد مستلزم اخذ مجوز قبلی از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد وارد کننده خواهد بود. مجوز‌های یاد شده متضمن شرایط بهداشتی واردات به زبان کشور وارد کننده و در صورت درخواست، به زبان انگلیسی خواهد بود.

۳- مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد صادر کننده رعایت الزامات بهداشتی دامپزشکی طرف متعاهد وارد کننده را احراز و با صدور گواهی بهداشت دامپزشکی به زبان انگلیسی، مطابقت گواهی را با الزامات ارائه شده در کتاب های کد تایید خواهد نمود. اصل گواهی بهداشت دامپزشکی صادره به منظور ارائه به بازرسان دامپزشکی در ایستگا‌های قرنطینه مرزی دامپزشکی همراه محموله خواهد بود.

۴- گذر کالا‌های موضوع این موافقتنامه از قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد با اخذ مجوز قبلی از مراجع صـلاحیتدار آنها و با ارائه اصل گواهی بهداشت دامپزشکی صادره توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد مبداء صورت خواهد گرفت.

ماده ۶ – شرایط ویژه واردات و اقدامات پیشگیرانه

طرفهای متعاهد محق خواهند بود:

۱– در خصوص واردات کالا‌های موضوع این موافقتنامه شرایط ویژه‌ای را مقرر دارند؛

۲– در صورت عدم رعایت شرایط ویژه مقرر، ورود کالاهای موضوع این موافقتنامه را ممنوع نمایند؛

۳– نقاط و مبادی ورودی مجاز کالاهای موضوع این موافقتنامه را معین و به طرف متعاهد دیگر اعلام نمایند؛

۴– برای اطمینان از عدم وجود عوامل بیماری‌های مندرج در کتاب های کد و عوامل بیماری‌های تهدید کننده بهداشـت دام و انسـان‏‏،‏ صرفنظر از وجود گواهی بهداشتی دامپزشکی اقدام به بازرسی، کنترل اسناد و مدارک، بررسی اندامی، نمونه برداری و انجام آزمایش محموله‌های وارداتی نمایند؛

۵– چنانچه اداره بازرسی دامپزشکی مرزی کشور واردکننده دریابد که حیوانات خانگی یا سایر حیوانات، اسپرم برای تلقیح مصنوعی، جنین، تخم مرغ برای تولید مثل، فرآورده های با منشا حیوانی، داروها و سایر محصولات برای استفاده از داروهای دامپزشکی و سایر محصولاتی که می توانند بر سلامتی دام ها تاثیر بگذارند، الزامات قرنطینه دامی و بهداشت دامی را برآورده نمی کنند، آنها را مرجوع یا در صورت خطر گسترش بیماری های عفونی، آنها را معدوم نمایند و مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل و مستندات به آگاهی طرف متعاهد دیگر برسانند.

ماده۷ – دسترسی به مراجع قضایی

۱– در صورت مرجوع یا معدوم نمودن محموله ‌های مذکور براساس بند (۵) ماده (۶)، اتباع خسارت دیده هر طرف متعاهد حق دارند با ذکر دلایل و مستندات خویش مبنی بر عدم آلودگی محموله‌های یاد شده، در مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر طرح دعوی کنند و جبران خسارات وارده را مطالبه نمایند.

۲– طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به اعمال رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو طرف متعاهد دیگر و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف متعاهد مقرر شده است، اعلام نمودند.

ماده ۸ – اقدامات مشترک

مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد می‌توانند در موارد خاص، و با توافق قبلی، اقدامات مشترک از جمله نظارت، بازرسی، معاینه و بررسی آزمایشگاهی کالاهای موضوع این موافقتنامه را اتخاذ نمایند. در این مورد، امکانات، تجهیزات و تسهیلات لازم برای انجام اقدامات یاد شده در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد در اختیار طرف متعاهد دیگر قرار خواهد گرفت.

ماده ۹ – ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها

مفاد این موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرف‌های متعاهد که ناشی از کنوانسیونهای بین‌المللی باشد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

ماده ۱۰ – کمیسیون مشترک

طرف های متعاهد موافقت نمودند کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از کارشناسان هر دو طرف متعاهد تشکیل شود و هردوسال به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو طرف متعاهد تشکیل جلسه دهد.

وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود:

۱– نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه؛

۲– تبادل اطلاعات و نظرات کارشناسی در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی؛

۳– ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه حادث شود؛

۴– پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در متن این موافقتنامه.

ماده ۱۱- حل و فصل اختلاف ها

۱- کلیه اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکرات دو جانبه و به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری (۳) نفره مرکب از (۲) داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.

۲- در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت (۶۰) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، نسبت به معرفی داور منتخب خود اقدام خواهد کرد و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت (۶۰) روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد.

۳- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین ننماید یا داوران منتخب ظرف مدت مقرر در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام بخواهد که حسب مورد، داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشور ثالثی را داشته باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

۴- در مواردی که باید داور طرف ممتنع یا سرداور توسط مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام انتخاب گردد و وی از انجام وظیفه معذور یا از اتباع یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون ارشد مدیرکل سازمان صورت خواهد پذیرفت. در صورت وجود شرایط مشابه برای وی، انتصاب توسط رئیس دفتر حقوقی آن سازمان صورت خواهد پذیرفت.

۵- هیئت داوری آئین و محل داوری را تعیین خواهد کرد.

۶- هزینه داوری بالمناصفه توسط طرف های متعاهد تقبل خواهد شد.

۷– تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.

ماده ۱۲- اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد می‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۳) این موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۱۳ – لازم‌الاجرا شدن

این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اطلاعیه مؤخر طرفهای متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود در باره لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت ۳ سال به اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دوره‌های ۳ ساله دیگر همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعیه مزبور، فسخ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۴ – زبان

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (۱۴) ماده در ……….. در تاریخ ………… هجری شمسی مطابق با ………… میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، مغولی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: