عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری:

پرستاران منتظر تعیین تکلیف موضوع کمک پرستاری هستند

نسائی، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری: جامعه پرستاری منتظر تعیین تکلیف موضوع کمک پرستاری است، هرگونه شرح وظایف خارج از امور اولیه و خارج از انتظار، واکنش های خارج از تصور و وسیع جامعه پرستاری را در پی خواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، حسین علی نسائی، با اعلام اینکه جامعه پرستاری منتظر تعیین تکلیف موضوع کمک پرستاری است، افزود: هرگونه شرح وظایف خارج از امور اولیه و خارج از انتظار، واکنش های خارج از تصور و وسیع جامعه پرستاری را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به نگرانی جامعه پرستاری و دانشجویان پرستاری، گفت: جامعه پرستاری مدام نگران و پیگیر وضعیت نهایی دوره یک ساله کمک پرستاری از طریق نمایندگان خود در شورای عالی و سازمان نظام پرستاری هستند و چشم انتظار خروجی مناسب و مورد انتظار از تعامل و توافق انجام شده سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت هستند.

علی نسائی با عنوان این مطلب که اگر موضوع کمک پرستاری خلاف انتظار پیش برود وضعیت بغرنج تر خواهد شد، افزود: سازمان نظام پرستاری مناسب ترین شرح وظایف اولیه را همان شرح وظایف کمک پرستاری اعلام شده در سال ۸۸ می داند و نباید افزایش طول دوره کمک پرستاری از ۴ ماه به یک سال این تصور را بوجود آورد که شرح وظایف نیروهای کمک پرستاری از چارچوب خدمات اولیه خارج شود و نباید موارد تخصصی که اتفاقا بر زمین هم نمانده و کارشناسان پرستاری بر انجام آن توسط خودشان تاکید دارند با شرح وظایف اولیه کمک پرستاران مخلوط شود.

وی گفت: اگر این اتفاق رخ دهد نه تنها وضعیت ارائه خدمات پرستاری با افت شدید مواجه خواهد شد و بیماران متضرر می شوند، بلکه با اعتراض جامعه پرستاری مواجه خواهد شد و سازمان نظام پرستاری نیز به جهت وظیفه قانونی که در قبال دفاع از منافع پرستاران و مردم دارد نمی تواند سکوت کند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور، تاکید کرد: هرگونه شرح وظیفه در حیطه پرستاری طبق قانون سازمان نظام پرستاری که مصوب مجلس شورای اسلامی است باید با همکاری و تایید این سازمان باشد و در غیر این صورت قانونی نیست.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: