مدیر عامل کانون هموفیلی ایران:

طرح تحول سلامت بار گرانی از دوش مردم برداشت

قویدل، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران: طرح تحول سلامت بار گرانی از دوش مردم برداشت و همه ما به سادگی می توانیم رضایتمندی مردم را از این تحول درک کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، احمد قویدل ضمن یادآوری برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت دولت یازدهم به مجلس برای کسب رای اعتماد، افزود: این برنامه انعکاسی از رویکرد دکتر هاشمی به پذیرش مسئولیت های یکی از وزراتخانه های کلیدی بود که عملکرد آن مستقیما بر سلامت آحاد مردم ایران موثر است.

وی ادامه داد: دکتر هاشمی اولین وزیر بهداشتی بود که با استناد به قرآن کریم و اصل ۲۹ قانون اساسی سلامت را به معنی نداشتن بیماری ندانسته و آن را برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و آن را از حقوق مردم دانسته اند. ایشان حتی در مقدمه برنامه این حق را به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سازمان بهداشت جهانی استوار نموده و بر این اعتقاد بوده و هست که انسان به عنوان برترین آفریده پروردگار و جانشین او در زمین می بایست در شان جایگاه خود از حوزه خدمات حوزه سلامت بهره مند شود.

قویدل ضمن ابراز نگرانی از تضعیف وزیر بهداشت، گفت: ایشان وزارتخانه ای را تحویل گرفت که بسیار دور از سیاست گذاری منطبق با حق پیش بینی شده مردم در قانون اساسی کشور بود و به آفت بزرگ بخشی نگری و بی برنامگی و تغییرات بی هدف مسئولیت ها قرار گرفته بود و متاسفانه حتی از اولویت دولت آنچنان خارج شده بود که برای اولین بار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران بودجه های ارزی آن به حوزه های دیگر اختصاص یافت. در حالیکه تا دولت هشتم بودجه های وزارت بهداشت مصون از تعرض بود. و این وزارتخانه های دیگر بودند که در موارد بحرانی از بودجه آنها به وزارت بهداشت اختصاص می یافت.

وی ادامه داد: دکتر هاشمی در شرایط دشورای این وزارتخانه را تحویل گرفت و شجاعانه با ارائه برنامه و شاخص های پایش عملکرد وزارتخانه ای که هدایت آن را بر عهده گرفت در معرض قضاوت مردم قرار داد. وی در ۲۹ بند برنامه اصلی پیشهادی خود خبر از اصلاحات عمیق و سلامت محور در وزارت بهداشت و همچنین همکاری با بخش خصوصی، انجمن های علمی، دولت های محلی(شهرداری ها) و سازمان های مردم نهاد را در برنامه خود ارائه داده است که این امید را در سازمان های غیر دولتی به وجود آورد که در سایه تعامل مثبت با وزارت بهداشت نقش خور را در حوزه بهداشت و درمان ایفا نمایند.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران ضمن تاکید بر این نکته که دکتر هاشمی به برنامه پیشنهادی خود وفادار ماند، افزود: به خاطر بیاوریم وی در برنامه خود به چالش های فرا روی حوزه سلامت با عناوین  تعدد و ناهماهنگی مراکز سیاست گذاری و تصمیم سازی، ناکارآمدی ساختار کلان بخش سلامت نسبت به چالش های پیش رو، نبود نظام نامه مدون برای فرایند ها، روال ها و استانداردهای سیاست سازی و برنامه نویسی، جدی گرفته نشدن امر پایش و گزارش گیری دوره ای و قابل دفاع از پیشرفت برنامه ها توسط سیاست گذاران، ضعف دانش، فرهنگ و مهارت های لازم در تدوین و مدیریت پروژه در ستاد و واحد های تابعه، کمبود راهنماهای طبابت بالینی، ناتوانی در جذب و نگهداری نیروهای کارا، ضعف مفرط نظام اطلاعاتی، نبود مرکزی برای تفکر و تحلیل عملکرد برنامه ها، ضابطه مند نبودن انتصاب مدیران در برنامه خود ذکر نموده بود.

وی گفت: به نظر می رسد در شرایط کنونی آنانی که به برنامه وزیر بهداشت رای هم داده بودند برای اجرای قانون تجمیع بیمه ها و تبدیل ۱۷ صندوق به یک صندوق بیمه با دلایل عیر قانونی مقاومت می کنند. حتی آنانی که سنگر های اقتصادی کارگران را فتح کرده اند، فراموش کرده اند که سازمان بیمه تامین اجتماغی یک بیمه تغذیه کننده از دولت بوده است و ساده ترین دلیل آن هم این است که وزیر رفاه رئیس هیئت امنای آن است.

قویدل در ادامه افزود: مطالب مطرح شده بخش هایی از برنامه ای است که ۳ سال و نیم پیش دکتر هاشمی اعلام و برای اجرای آن تلاش شبانه روزی نموده است. طرح تحول سلامت چشم اسفندیار برنامه پیشنهادی بود که بار گرانی را از دوش مردم برداشت و همه ما به سادگی می توانیم رضایتمندی مردم را از این تحول درک نماییم. کاهش سهم مردم به ۱۰ درصد و در برخی از استانها یک رقمی کردن آن اقدامی تاریخی و در شان مردم ایران است. تداوم این تحول و پایدار ماندن طرح در گرو حمایت همه جانبه دولت و مجلس و مردم از ایشان است.

وی گفت: بی مهری مجلس و کمیسیون تلفیق به وزیر بهداشت بی مهری به برنامه ای است که توانسته است طعم شیریت امنیت درمانی را در سایه امنیت مرزهای کشورمان به مردم بچشاند.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران ضمن اشاره به سیاست های ابلاغی رهبری در بند ۷ ، افزود: مسئولین کشور می بایست به این سیاست ها وفادار بمانند. در این بند تاکید گردیده است تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت انجام شود. همچنین مدیریت منابع سلامت که شامل بخش‌های درمان، آموزش، بهداشت و توانبخشی است باید از چه مسیرهایی انجام شود که شامل مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت است.

وی گفت: متاسفانه نظام بیمه ای کشور در اختیار وزارتخانه است که سه حوزه مهم کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به صورت نامتجانس در خود دارد و از تاریخی که تشکیل شده است نتوانسته پاسخگوی هیچکدام از این عرصه های کلان باشد.

قویدل تاکید کرد: تجمیع بیمه ها قانون است و عدم اجرای قانون محروم نمودن وزارت بهداشت از یکی از منابع مهم مالی است که می تواند حوزه بهداشت و درمان را اداره کند. سازمان های بیمه گری که اساسا هرچه دارند از دولت دارند چنان فتح شده اند که باید برای انجام وظیفه اصلی آنها دولت با آنها چانه بزند.

وی گفت: کانون هموفیلی ایران ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به تضعیف یکی از موفق ترین وزاری کابینه دولت تدبیر و امید مجدانه از دولت و مجلس می خواهیم که موجبات تداوم اجرای برنامه وزیر بهداشت را که بر مبنای آن مجلس رای اعتماد به ایشان داده است، فراهم نمایند. چرا باید شرایطی برای یک وزیر که ردای وزارت را به قصد خدمت بر تن کرده است آنچنان فشار آورده شود که هر روز خسته و خسته تر شود. این یک اشتباه تاریخی است که دولت و مجلس با حمایت مردم می توانند از وقوع آن جلوگیری نمایند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: