رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه عجولانه است

خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه در کمیسیون تلفیق غیرکارشناسی و به نفع وزارتخانه های بهداشت و رفاه نیست.

به گزارش عیارآنلاین، سلمان خدادادی در خصوص پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه در کمیسیون تلفیق مجلس، افزود: پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه اشتباه و غیرقابل قبول است، درمجالس قبل طی قدامات عجولانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و وزارت راه، مسکن و شهرسازی تشکیل شد؛ بنابراین اقدمات عجولانه، تعصبانه و غیرکارشناسی نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه معضلات سازمان ها و نهادها را نیز افزایش می دهد.

وی با اشاره به اینکه اقدامات غیرکارشناسی در تشکیل وزارتخانه ای جدید هیچ خروجی مثبتی نخواهد داشت، افزود: متاسفانه برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به دنبال انتقال بیمه ها ازجمله بیمه سلامت به زیر مجموعه وزارت بهداشت بودند، اما این پیشنهاد درکمیسیون تلفیق حائز آراء کافی نشد؛ ولی همین نمایندگان در حال حاضر موضوع دیگری را مطرح کردند.

خدادادی با بیان اینکه وزارت بهداشت در بحث تجمیع بمیه ها نمی تواند ناظر، مجری و سیاستگذار باشد، تصریح کرد: متاسفانه طرح مجدد پیشنهاد ادغام وزارت بهداشت با وزارت تعاون رفاه به نوعی بی نظمی و برهم ریختگی در دو وزارتخانه ایجاد می کند؛ زیرا طرح اینگونه پیشنهادها بدون کار کارشناسی بوده و به نفع وزارتخانه مربوطه و مردم نیست.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه عجولانه و غیرکارشناسی است، گفت: پیشنهادی که در کوتاه مدت مطرح می شود، ممکن است در آینده ای نه چندان دور مسئولان کشور را دچار پشیمانی کند؛ مانند اینکه در حال حاضر برخی تصمیمات عجولانه اتخاذ شده است.

خدادادی با تاکید بر اینکه کمیسیون اجتماعی مخالف تشکیل وزارت سلامت و رفاه است، افزود: امیدواریم که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگیرد، بنابراین همه موضوعات و موارد را نمی توان خلق الساعه بررسی و تصویب کرد، زیرا باید کار کارشناسی و طبق اصول صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نباید در خصوص موضوعات مهمی چون بیمه ها تصمیمات عجولانه گرفت، تصریح کرد: دولت باید پیشنهادات خود را در خصوص بیمه ها به مجلس ارائه دهد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: