رئیس کمسیون بهداشت و درمان مجلس:

طرح پیشنهاد تشکیل وزارت سلامت و رفاه درکمیسیون تلفیق/کمیسیون بهداشت مخالف است

نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: طرح پیشنهادی در کمیسیون تلفیق تحت عنوان تشکیل وزارت سلامت و رفاه مطرح شده است، این موضوع خواست و پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیست و کمیسیون بااین پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم طرح چنین پیشنهادی دراین مقطع به صلاح نیست.

به گزارش عیارآنلاین، علی نوبخت، از طرح پیشنهادی درکمیسیون تلفیق تحت عنوان تشکیل وزارت سلامت و رفاه خبرداد وگفت: این موضوع خواست و پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیست و کمیسیون بااین پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم طرح چنین پیشنهادی دراین مقطع به صلاح نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی اعضای کمیسیون تلفیق بنا به دلایلی این پیشنهاد را مطرح کردند، افزود: نمایندگان و اعضاء کمیسیون بهداشت ودرمان بااین پیشنهاد مخالف هستند، درحال حاضر تشکیل وزارت سلامت و رفاه ضرورتی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد شده قسمتی از وزارت رفاه یعنی بخش‌های بیمه‌ای زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد، تصریح کرد: پیشنهاددهندگان به دنبال تشکیل وزارت سلامت و رفاه هستند که با این تغییر تنها وزارت تعاون و کارباقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان با این پیشنهاد مخالف بوده و به طورحتم با اعضا و رییس کمیسیون تلفیق دراین زمینه رایزنی می‌کند، ادامه داد: نمایندگان کمیسیون بهداشت عضو در کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت می کنند.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: هدف پیشنهاد دهندگان این است که اگر سازمان های بیمه ای زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان قرارگیرد مشکلات کاهش پیدا می کند که این موضوع به نوعی تداعی کننده موضوع تجمیع بیمه‌ها است.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: