آمار گمرک همچنان بوی ابهام می‌دهد

اگرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص آمار صادرات گاز طبیعی مایع‌شده توضیحاتی را ارائه کرده است، اما همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که نیازمند توضیحات بیشتر این نهاد می‌باشد.

گمرکبه گزارش عیارآنلاین، بعد از انتشار گزارش گمرک جمهوری اسلامی در خصوص آمار تجارت خارجی کشور در ۴ ماهه اول سال جاری، به دلیل افزایش رقم ۱٫۹۴ میلیارد دلار تحت عنوان «گاز طبیعی مایع‌شده» و احتساب آن در بخش محصولات پتروشیمی، موجب طرح انتقاداتی به آمار صادرات گزارش شده از سوی گمرک شد.

با اینحال گرچه گمرک جمهوری اسلامی در گزارشات مختلفی از صحت آمار صادرات خود خبر داده بود، ولی به سؤالات مطرح‌شده در خصوص ابهامات صادرات «گاز طبیعی مایع‌شده» که برای اولین بار در آمار صادرات کشور جای داده شده بود، پاسخ قانع‌کننده‌ای مطرح نکرد.

تا اینکه اخیراً و بعد از ارائه گزارش آمار تجارت ۷ ماهه، گمرک ایران در خصوص آمار صادرات «گاز طبیعی مایع‌شده» توضیحاتی را مطرح نمود. در این توضیحات گمرک مدعی شده است آمار صادرات «گاز طبیعی مایع‌شده» در سال‌های قبل نیز در صادرات غیرنفتی ایران لحاظ می‌شده، با این تفاوت که قبلاً این محصول در بخش میعانات گازی در نظر گرفته می‌شده است. اما در این خصوص لازم است گمرک جمهوری اسلامی برای رفع ابهام بیشتر به سؤالات زیر نیز به طور صریح و شفاف پاسخ دهد:

۱٫ آیا منظور از «گاز طبیعی مایع‌شده» همان «گاز طبیعی» است که از طریق خط لوله به کشورهای ترکیه، آذربایجان و ارمنستان صادر می‌شود؟

در سنوات گذشته میزان صادرات غیرنفتی ایران بدون احتساب صادرات نفت و گاز گزارش می‌شده و تنها صادرات میعانات گازی در کنار آن گزارش می‌شده است. در صورتی که در جوابیه گمرک اینطور آمده است که صادرات گاز طبیعی در سال‌های قبل نیز در قالب صادرات میعانات گازی گزارش می‌شده است. بنابراین لازم است این مسئله به طور شفاف مشخص شود که آیا منظور از «گاز طبیعی مایع‌شده» همان گاز طبیعی صادراتی از طریق خط لوله است و آیا صادرات آن از ابتدا در صادرات غیرنفتی ایران لحاظ می‌شده است؟

۲٫ در گزارش تجارت ۴ماهه گمرک از صادرات غیرنفتی کشور، میزان صادرات «گاز طبیعی مایع‌شده» تنها در ماه چهارم بالغ بر ۱٫۹۴ میلیارد دلار گزارش شده است. این درحالی است که در سه ماه نخست سال و همچنین ماه‌های پنجم و ششم هیچ صادراتی برای این محصول گزارش نشده است. از طرف دیگر، در گزارش تجارت ۷ ماهه، گمرک میزان صادرات این محصول در ماه چهارم را تغییر داده به ۱٫۰۲ میلیارد دلار کاهش داده است و برای ماه هفتم نیز صادرات ۹۳۰ میلیون دلاری این محصول را گزارش کرده است. آمار گزارش‌شده از سوی گمرک در خصوص میزان صادرات «گاز طبیعی مایع‌شده» در گزارشات تجارت ۴ ماهه و ۷ ماهه در جدول زیر نشان داده شده است.

۱۳۹۵۰۸۲۹۰۱

چنانچه مشخص است گمرک در گزارش هفت‌ماهه آمار مربوط به ماه چهارم را تغییر داده و میزان صادرات آن را از نظر قیمت دلاری به حدود نصف کاهش داده است. علاوه بر این، چطور ممکن است که صادرات این محصول در ۵ ماه از ۷ ماه ابتدایی سال صفر و تنها در ۲ ماه میزان صادرات در حدود ۲ میلیارد دلار باشد؟ بنابراین یکی دیگر از ابهاماتی که در این خصوص باید برطرف شود، میزان صادرات ماهانه این محصول است که در گزارش‌های گمرک آمده است.

۳٫ ابهام بعدی در مورد میزان صادرات گزارش‌شده است. درصورتی که منظور از «گاز طبیعی مایع‌شده» همان گاز طبیعی صادراتی است که از طریق خط لوله صادر می‌شود، آمارهای دیگری نشان می‌دهد که میزان صادرات گاز طبیعی یک سال کشور در حدود ۲ میلیارد دلار است. بنابراین چطور ممکن است که میزان صادرات این محصول تنها در یک یا دو ماه بالغ بر ۱٫۹۵ میلیارد دلار باشد؟ در نتیجه در این زمینه نیز لازم است شفاف‌سازی صورت بگیرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: