رئیس هیات مدیره اتحادیه محصولات کشاورزی:

سیاست‌های وزارت کشاورزی ضد تولید ملی است

نورانی گفت: تصمیمات تشویقیِ صادرات خلاف تولید داخل و در جهت سیاست‌های وارداتی است. برخی تصمیمات وزارتخانه غیرکارشناسی است

به گزارش عیارآنلاین، سید رضا نورانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه محصولات کشاورزی گفت: مشوق‌های صادرات میوه در سال جاری کارشناسی شده نیست، تصویب این موضوع که هر کس پرتقال صادر کند می‌تواند یک کیلو واردات داشته باشد نیز از جمله همین اقدامات کارشناسی نشده است و کاملا با بحث حمایت از تولید ملی مغایرات دارد.

وی افزود: در این تصمیم گیری مطرح شده است که بازرگانان در صورت صادرات سه کیلوگرم پرتقال و نارنگی می‌توانند یک کیلوگرم از محصولات یادشده را از تاریخ ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور سال ۱۳۹۶ وارد کنند، این موضوع اثر بسیار نامطلوبی بر روی تولید داخل خواهد گذاشت، زیرا در این تایم زمانی تولید هم انبوه است و هم متنوع.

نورانی تأکید کرد: اگر قرار باشد وارداتی هم صورت بگیرد بهترین زمان در فاصله زمانی مابین ۱۵ اسفند تا ۱۵ اردیبهشت است نه ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور، واردات در این زمان هم باید بر اساس کمبودها برنامه ریزی شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه محصولات کشاورزی تأکید کرد: این که در عوض صادرات، واردات را مطرح کنیم و بگوییم بازار برای بازار کار درستی نیست، زیرا صادرکننده یک فرد و واردکننده نیز فرد دیگری است.

وی اظهار داشت: یک اقدام کارشناسی دیگر نیز واردات موز در قبال صادرات کشمش است، برای من سؤال است که اصلا این دو چه ربطی به همدیگر دارند. این سیستم‌ها کاملا غیرکارشناسی است زیرا به این ترتیب واردات موز زیاد می شود، در حقیقت می‌توان گفت که این سیاست‌های تشویقی سیاست‌های وارداتی و مغایر با حمایت از تولید ملی است.

منبع: نسیم آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: